Upierať pohľad na Pána Ježiša


                                                                                                                     prehrať
                                                                 

             "Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia,
              Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, (ľudia) malej viery?"

                                                                        Evanjelium podľa Matúša 6:30


Dielo stvorenia je tu pre ľudí, hovorí Božie Slovo. Pozrite sa na to dielo, hovorí Pán Ježiš. Pozrite sa na vtákov nebeských a pozorujte ľalie, ktoré rastú na poli. Všetko, čo je stvorené, udržiava Boh. Nepostará sa teda o tých, pre ktorých toto všetko udržiava?

Omnoho viac sa postará náš nebeský Otec o tých, ktorí sa k Nemu utiekajú! To hovorí Pán Ježiš. Znamená to: omnoho istejšie, a omnoho určitejšie sa Boh postará o tých, kvôli ktorým udržiava celý svet. Takéto uistenie od večného a všemocného Boha musí spôsobiť, že každá ustarostenosť je zbytočná.

Ale hoci tu máme to najkrajšie evanjelium a hoci nás Pán Ježiš vystríha pred ustarostenosťou a hovorí, že je neužitočná a nebezpečná, nie je ľahké prestať byť ustarostený. Mnohí ľudia hovoria: Ja by som tak rád prestal byť ustarostený, ale ja mám takú malú vieru! Je nemôžem počítať s tým, že mi Boh pomôže, keď mám takú malú vieru.

Treba si všimnúť, že učeníci, ktorým Pán Ježiš hovoril toto po prvýkrát, mali tiež malú vieru!
     "Keď teda poľnú trávu .... Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?"
V dnešnej dobe sa často hovorí: Ak máš dosť viery, príde Pán Ježiš a pomôže ti. Ale takto Pán Ježiš nehovorí. On hovorí: Ty, málo veriaci, vedz, že v nebesiach máš Otca, ktorý sa o teba stará, a ktorý môže a chce ti pomôcť.  Pán Ježiš pomáha tým, ktorí majú malú vieru. Keď sa učeníci báli v búrke na Genezaretskom jazere, spýtal sa ich Pán Ježiš:
     "Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery?"
A pomohol im.  Takýto je Pán Ježiš dnes.


Tá najlepšia pomoc proti každej ustarostenosti
je upierať pohľad na Pána Ježiša!

                           
Øivind Andersen ,  www.evs.sk

 

Späť