Úkryt

                               (Žalm 91)

Človek sa často
    túži niekam skryť
Ujsť do bezpečia
    pred búrkou
    pred mútnou vodou
    čo sa naňho valí divo
Pred víchrom
    čo chce ho zraziť k zemi
Pred zlom čo často
    v ľuďoch prebýva
a siahajú mu na majetok
    na česť a aj na život
Pred neláskou
    čo láskou mala byť
Pred tými ktorým je cudzí
    každý ľudský cit

Ukryť sa v bezpečí
    kde nenájde nás bolesť
    ani žiadna zloba
Kde pocítime istotu
Kde strach a hrôza
    nebudú nás hlodať
V náručí pevnom
    plnom nehy lásky

Poznám jedno také
Len v ňom sa túžim skryť
Ó kiež by po ňom
    v svojej biede
    zatúžil čím skôr každý
Po skrýši Najvyššieho
    čo na nás stále čaká
On – naše útočište
    a večná skrýša pred zlým
Patrí Mu za to
    nekonečná vďaka
                             
            Oľga Adamkovičová
 

"Lebo si obrátil mesto na hŕbu kamenia, opevnené mestá na sutiny, takže palác spurných už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. Preto Ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa Ťa báť mestá ukrutných národov. Lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou, lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahlú zem. Hučanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tôňou oblakov tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov."   Izaiáš 25:2-5

Skry sa! Mali ste v detstve svoje miesto, kde ste sa skryli pred hnevom rodičov či kamarátmi, ktorí si z vás robili žarty? Máte také miesto, kde občas zložíte svoje starosti a bolesti, skrytí pred celým svetom, aby ste načerpali silu? Najlepší úkryt pred svetom je v náručí toho, kto nás miluje - čítala som niekde. Nie vždy to však musí byť človek. Ale vždy je to Boh.

Pán Boh sa zjavuje vo svojej sláve - pre bezbožníkov to znamená pokorenie a nadvládu nad ich pyšným panovaním a rozhodnutiami, pre verných to znamená ochranu, istotu, odpočinok, nádej v každom čase života.
Ak sme slabí - Boh je naša pevnosť, ak sme chudobní - On je naša istota, ak do nášho života prichádza dážď sĺz - On nad nami bdie, ak cítime páľavu problémov - On je našou ochranou....

Kým prehrmí búrka, skry sa v Božom náručí. A keď prehrmí, pre istotu tam aj zostaň. Navždy. Chránený a milovaný Bohom. A ak máš človeka, ktorý ťa pritúli a dodá ti silu, choď za ním. Aj ty buď pre niekoho takým "miestom", kde sa môže skryť vo svojom trápení.

Pane Ježišu, najradšej by som sa už navždy skryla v Tvojom náručí, aby som nemusela riešiť to, čo spôsobuje trápenie - či už sú to okolnosti života, moja hlúposť alebo zloba ľudí, choroba či smrť. Ja viem, že nič z toho nezmizne mávnutím čarovného prútika, preto Ťa prosím: nikdy ma nepusť zo svojho náručia. Tam chcem byť skrytá či je lejak alebo horúčava, či budem slabá alebo chudobná. Ďakujem, že v Tebe je nádej a budúcnosť a že ak som v Tvojom náručí, môžem vedieť, že všetko bude dobré. Nie tak, ako keď to povie človek, ale tak naozaj. Amen.

           
Martinka Gdovinová,  NA KAŽDÝ DEŇ

 

 

Späť