UČITEĽ - MAJSTER - MUČENÍK


Teológ kňaz a reformátor

Základom cirkvi preňho

    bolo Písmo sväté

Za jedinú jej Hlavu

    Ježiša Krista pokladal

Toho sa držal

    vierou pevnou silnou

hlásajúc slovo Božie

    iba v rodnej reči

Aj celým životom

    o svojom Bohu svedčil

Za to ho napokon

    z cirkvi vylúčili

Išlo im predsa

    o moc a bohatstvo

Nechceli byť k nemu milí

 

Lež napriek všetkému

    nebolo márne jeho dielo

Hoc život skončil

    sťa biedny kacír

    v ohňa plameni

Stúpenci Majstra naďalej

    šírili jeho myšlienky

    a niesli vztýčenú

    pochodeň viery a pravdy

Riskujúc pritom

    aj život vlastný

Vediac že Božiu pravdu

    ani cirkev nezmení

 

Tak prešlo storočie

Majstra Jána Husa

    vystriedal reformátor ďalší

Boh nikdy – ani dnes

    nevzdáva to s nami

Aj keď boj za Jeho pravdy

    je zo dňa na deň ťažší

 

            Oľga Adamkovičová

 

 

Späť