To je moja vec

„Nepomsti sa a neprechovávaj hnev..., ale miluj svojho blížneho ako seba samého...“                           (3M 19:18)

V roku 1955, keď na juhu Spojených štátov amerických vládla veľká segregácia, Emmet Till, mladý černoch z Chicaga, išiel na návštevu k rodine do štátu Mississippi. Keď sa „opovážil“ prihovoriť beloške, dvaja belosi ho brutálne zavraždili. Porota pozostávala zo samých belochov a po necelej hodine rozhodovania vyhlásila dvoch vrahov za nevinných. Neskôr sa v časopise Life k zločinu priznali. Po vyhlásení rozsudku Emmentova matka povedala: „Pred dvoma mesiacmi som mala pekný byt v Chicagu, dobrú prácu a syna. Keď sa negrom na juhu niečo prihodilo, hovorila som si: ,To je ich vec, nie moja.‘ Teraz viem, ako veľmi som sa mýlila. Vražda môjho syna mi ukázala, že to, čo sa deje komukoľvek z nás na celom svete, má byť vecou nás všetkých.“

3. kniha Mojžišova 19, 18 nás vyzýva, aby sme trápenia iných považovali za svoje: „...miluj svojho blížneho ako samého seba...“.  Ježiš tento verš cituje a vysvetľuje ho tak, že svoju lásku k ľuďom nemáme ničím obmedzovať (Mt 22:39; Lk 10:25–37).

Náš blížny nie je len niekto, kto býva blízko nás, ale každý, kto nás potrebuje.
O iných sa máme starať tak ako o seba.

Milovať blížneho znamená privlastniť si prenasledovanie, utrpenie a krivdy inej ľudskej bytosti. Je to vecou všetkých, ktorí nasledujú Krista.

Ako byť dobrým blížnym? Maj všetkých v úcte. Podaj pomocnú ruku.

Myšlienka:

Milosrdenstvo je láska v akcii.

zdroj: Chlieb náš každodenný                                         prehrať

 

Späť