Tajomstvo mocného modlitebného života

Nie je nič natoľko premieňajúce ako modlitba. Ľudia sa ma často pýtajú, “Prečo tak naliehaš na modlení?” Odpoveď je veľmi jednoduchá – lebo to robil Ježiš. Mohli by sme zmeniť nadpis Evanjelia podľa Lukáša na Evanjelium modlitby. Ide tu o modlitebný život Ježiša. Evanjelisti vravia, že Ježiš bol v Jordáne, keď na neho zostúpil Duch Svätý ako holubica – Lukáš nás upozorňuje na to, že to bolo počas toho ako sa modlil. Evanjelisti vravia, že Ježiš si vybral 12 apoštolov – Lukáš hovorí, že to bolo po noci, ktorú prebdel na modlitbe. Evanjelisti vravia, že Ježiš zomrel na kríži – Lukáš píše, že aj keď umieral tak sa modlil za tých, ktorí Ho prenasledovali. Evanjelisti vravia, že Ježiš vystúpil na horu a premenil sa – Lukáš dopĺňa, že to bolo počas modlitby, keď sa premenil. Nie je nič natoľko premieňajúce ako modlitba.

V Písme sa dočítame, že zatiaľ čo si učeníci išli pospať, Ježiš sa šiel modliť. Bol to Jeho zvyk. Niet pochýb, že Ježiš bol ako Syn Boží pomazaný do Svojej služby. Keď potreboval On stráviť toľko času na modlitbe, o čo viac ty a ja? Keď to potreboval On počas každej Svojej krízy, či to nepotrebuješ ty a ja počas každej krízy?

Raz jedna skupina turistov navštívila malebnú dedinku a všimli si v nej starého muža sediaceho pri plote. Zvolali na neho, “Narodil sa tu nejaký veľký muž?” Starý muž bez mrkutia odvetil: “Nie, iba samé batoľatá.” Aj najväčší muži boli raz deti. Najväčší svätci boli raz batoľatá vo veciach Ducha.

C.H. Spurgeon sa obrátil keď mal 16 a začal kázať v Londýne vo veku 19 rokov. Keď mal 27, postavili mu chrám pre 6 000 sediacich ľudí, ktorý naplnil dvakrát počas nedele – t.j. 12 000 návštevníkov – a raz vo štvrtok večer. Ako? Čakal na Boha. Trávil čas osamote s Bohom. Študoval…a modlil sa.

Zúfalá modlitba

Boh vyrobil všetkých Svojich najlepších ľudí v samote. Vieš čo je tajomstvom modlitby? Modli sa v skrytosti. “Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere…” (Mat 6:6). Nevieš sa predviesť, keď sú dvere zavreté a nik iný tam nie je. Nevieš ukázať svoje talenty. Vieš zapôsobiť na ostatných, ale nevieš zapôsobiť na Boha.

1.kniha Samuelova 1:11-15 ponúka prehľad o každoročnej ceste Elkána a jeho ženy Anny do Šíly, aby sa klaňali a obetovali Pánovi. Anna sa vtedy veľmi trápila, že nie je schopná dať svojmu manželovi syna. Táto pasáž Písma rozsiahlo opisuje jej čas na modlitbe zameranej na neplodnosť lona. Píše sa, že plakala. Viac ako to, hovorila od veľkého žiaľu a zármutku. Vylievala svoju dušu pred Hospodinom. Trúchlila a volala so skrúšeným duchom.

Máme tu teda celkom dobrý zoznam ťažkostí – žiaľ, smútok a všeličo iné, čo doliehalo na túto ženu. Ale tým kľúčovým v tejto situácii bolo, že bola modliacou sa ženou. Verš 20 opisuje, že to nebolo zbytočné. “Po určitom čase počala, porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo povedala: Vyprosila som ho od Hospodina.”

Pri tomto sa nachvíľu pozastavím slovami, ktoré ľudia neradi počúvajú a t.j. Boh neodpovedá na modlitbu. Boh odpovedá na zúfalú modlitbu! Tvoj modlitebný život ukazuje ako sa veľmi spoliehaš na svoje schopnosti a ako veľmi veríš v srdci slovám z jednej piesne, “Prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram…” Čím viac sebavedomia máš, tým menej sa modlíš a naopak.

Čo na to vraví Písmo? Boh dvíha ponížených. Pavol v 1. liste Korintským vraví, že Boh si vyvolil, čoho niet, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Potrebujeme mnoho “čoho niet”.

Jazyk chudobných

Modlitba je jazykom chudobných. Znovu a znovu Dávid, kráľ Izraela, vraví, “Ó Hospodine, nakloň ucho a vyslyš ma, lebo som biedny a úbohý.” (Ž 86:1) Príp., pamätáte si na jeden z najkrajších žalmov, ktoré napísal? “Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul…” (Ž 34:6).

Apoštol Pavol ma udivuje svojou duchovnosťou, horlivosťou a kolosálnym intelektom. Napriek tomu si bol veľmi dobre vedomý, že keď je slabý, je silný. Celý čas sa snažil aj sám seba aj ostatných presvedčiť, že je nikto.

Modlitba je obojsmerná komunikácia. Ja hovorím Bohu a Boh hovorí mne. Neviem presne ako túto komunikáciu Duch umožňuje ani prečo odo mňa Boh vyžaduje toľko modlitieb, ale skrze nich Boh pracuje.

Leonard Ravenhill

www.pravdavlaske.sk

Späť