Štyri očakávania

Boh je Ten, kto dáva zasľúbenie a Ten, kto zasľúbenie dodrží. Prihovoril sa môjmu srdcu, aby mi oznámil štyri veci, ohľadom ktorých Mu má Jeho ľud dôverovať. Tieto očakávania sú založené na Božích zasľúbeniach.

     1.  Očakávaj, že budeš odmenený, keď usilovne hľadáš Pána.
          „Boh je a odmeňuje tých, čo Ho hľadajú“ (Heb 11:6).

Boh nikdy nemešká a vie, že v ťažkých časoch potrebuješ aspoň záblesk nádeje a nejakú dobrú správu. Očakávaj, že On dodrží Svoje zasľúbenie a odmení ťa, keď budeš v najväčšej núdzi. Boh hovorí, že On odmeňuje tých, čo Ho hľadajú – a Boh nemôže klamať.

     2.  Očakávaj, že uvidíš, ako sa v tvojom živote postupne udeje zázrak.
          „Lebo Bohu je všetko možné
“ (Mk 10:27).

Ja verím v okamžité i postupné zázraky. Tie postupné začínajú neviditeľným, pokojným spôsobom a zjavujú sa nám po malých dávkach – zakaždým jedno malé milosrdenstvo. Očakávaj, že budeš poznať tajomné spôsoby Božej práce, ľudským okom neviditeľné.

     3.  Očakávaj, že podľa Jeho zasľúbenia vojdeš na miesto Božieho odpočinku.
          „A tak ostáva... odpočinok pre Boží ľud... Usilujme sa teda vojsť do toho
          odpočinku“
(Heb 4:9, 11).

Niekoľko posledných rokov svet už videl príval neuveriteľného utrpenia, problémov a skúšok. Uprostred tohto všetkého Pán túži, aby si Mu veril, že ťa dokáže priviesť do Svojho zasľúbeného pokoja. Boh nemal nikdy v úmysle nechať Svoje deti žiť v strachu a beznádeji.

     4.  Očakávaj, že Duch Svätý bude vždy vo Svojom chráme.
          „A vari neviete, že... vaše telo je chrámom Svätého Ducha?“ (1Kor 6:19).

Svätý Duch prebýva v srdci každého veriaceho. Každý deň preto preži s vedomím, že je vo Svojom chráme, aby ťa upokojoval, viedol, povzbudzoval, pomazal a zjavil v tebe slávu Ježiša Krista. Túži ťa priviesť k neotrasiteľnej viere. Ver týmto zasľúbeniam! Pridŕžaj sa týchto očakávaní a uvidíš Boha konať zázračné veci.
 

Zdroj:  David Wilkerson: Boh je verný

Späť