Strach

 
      Neboj sa, lebo som ťa vykúpil,
      povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!

                                                   Izaiáš 43:1
 
 

Už malé deti sa boja. A tiež ľudia krátko pred smrťou pociťujú úzkosť. Ako červená nitka sa tento mučivý pocit neviditeľne tiahne ľudským životom.

Je tu strach zo života, strach z nešťastia, strach z choroby, strach pred nejakou situáciou, ktorú nevieme zvládnuť. Rovnako tak je skutočnosťou strach zo smrti. Pri všetkom je tu ešte úzkosť z previnenia. Každá krivda, ktorej sa dopustíme, vyvoláva strach: čo keby to vyšlo na svetlo...

Ako môžeme vo svojom živote prekonať strach? Odpoveď je jednoduchá: ‒ Potrebujeme niekoho, kto je stále pri nás a môže nám pomôcť ako v živote, tak aj v umieraní. Musí to byť niekto, kto nás napriek našim zlyhaniam nekonečne miluje a nikdy sa nás nevzdá. Mal by to byť niekto, kto je silnejší ako smrť.

Taký Niekto existuje. Je ním Ježiš Kristus. Jeho láska je taká veľká, že na kríži dal za nás Svoj život. Jeho moc je väčšia ako moc smrti, lebo po troch dňoch vstal.

Na každého, kto sa Mu zverí, volá
Neboj sa! Ja som ten* prvý a ten* posledný a ten źivý; a bol som mŕtvy, a hľa, som živý ˈna veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia [Hádesu]“ (Zjavenie 1:17.18).

          zdroj: Dobrá sejba 2021

Späť