Strach zo strachu

"Neboj sa ich, lebo ja som s tebou,
aby som ťa vyslobodil,
znie výrok Hospodinov." 
(Jer 1,8).

 

Ak v strachu zaváhame, dostaneme sa do nebezpečenstva, že padneme do hriechu. Máme sa chrániť pred samoľúbosťou, ale ešte viac pred zbabelosťou. Maj vieru a odvahu správať sa ako Daniel! Náš Vodca potrebuje smelých nasledovníkov. Máme dôvod k odvahe. Boh je s tými, ktorí idú s Ním. V hodine boja a zápasov nás nikdy neopustí. Vyhrážajú sa ti? Nie si človek, ktorý by sa mal báť smrteľníkov! Bojíš sa, že stratíš svoje postavenie? Tvoj Boh, ktorému slúžiš, sa postará o tvoje jedlo a nápoj, len Mu ver! Vysmievajú sa ti? Máš pocit, že sa ti preto zrúti vnútorný svet? Znes to pre Krista, ba čo viac, teš sa tomu! Boh je so spravodlivým a svätým, aby ho vyslobodil, a aj to urobí. Spomeň si, ako Daniel vyšiel z levovej jamy bez jediného škrabanca a traja mládenci z ohnivej pece. Tvoja situácia nie je taká beznádejná, ako bola ich; ale aj keby bola, Boh ti pomôže a urobí ťa víťazom. Preto sa „stráň strachu“. Je to ten najhorší nepriateľ, ktorého nosíš v sebe. Pokľakni, volaj Pána na pomoc a potom vstaň a povedz: „Verím, a preto sa nebudem báť!“

                  C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Späť