Splnené túžby spravodlivých

                                       
                                 Túžba spravodlivých sa splní.    
Prísl 10:24

Pretože je to spravodlivá žiadosť, Boh ju iste splní. Nebolo by to dobré pre samotného človeka ani pre ľudstvo vôbec, keby takéto zasľúbenie bolo dané nespravodlivým. Plňme Božie prikázania a On spravodlivo pohliadne na naše túžby.

V prípade, že spravodliví majú nespravodlivé túžby, nebudú im splnené. Ale vtedy to vlastne nie sú ich úprimné túžby; sú to ich omyly alebo prehliadnutia, a tak je dobre, že budú odmietnutí. Ich opravdivé žiadosti však prídu pred Pána a On im na ne nepovie „nie“.

Pán snáď určitý čas nevypočúva naše prosby? Nech nás dnes toto zasľúbenie povzbudí, aby sme prosili ďalej. Alebo nás úplne odmieta? Aj tak Mu budeme ďakovať, lebo vždy bolo našou túžbou, aby nás odmietol, ak je to podľa Jeho úsudku to najlepšie.

Niektoré veci si však žiadame veľmi odvážne. Naše hlavné túžby sú: svätosť, užitočnosť, podobanie sa Kristovi, pripravenosť pre nebo. Sú to túžby prameniace skôr z milosti ako z našej prirodzenosti – nie sú túžbami človeka ako takého, ale túžbami spravodlivého človeka. Boh nám tie veci nechce dávať skúpo, ale urobí to pre nás v prekypujúcej hojnosti. „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži“ (Ž 37, 4).

Duša moja, dnes pros o veľké veci!

 

                                      Ch. Spurgeon: Klenotnica Božích zasľúbení

Späť