Slová, s ktorými môžeš rátať

Vypočuť zamyslenie

„Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností.“ (Zach 4:6)

Po ukrižovaní, keď boli učeníci zúfalí, prehlásili: „A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael.“ (L 24:21) Vládlo medzi nimi utrpenie, zúfalstvo a tragédia. Život stratil svoj význam a zmysel. Keď sa však vzkriesenie stalo zjavným, život nadobudol nový význam. Malo to zmysel a dôvod.

David Livingstone raz hovoril k skupine študentov na Glasgowskej univerzite. Keď vstal, aby začal rozprávať, na svojom tele niesol známky afrických ťažkostí. Niekoľko chorôb pri približne 30 príležitostiach ho zanechalo vyciveného a na smrť ustatého. Jeho ľavá ruka, ktorú rozdrvil lev, mu bezvládne visela po boku. Po opise svojich skúšok a súžení povedal: „Chceli by ste, aby som vám prezradil, čo ma podporovalo celé tie roky exilu medzi ľuďmi, ktorých jazyku som nerozumel a ktorých postoj ku mne bol vždy neistý a často nepriateľský? Bolo to toto: ,Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.‘ Všetko som stavil na tieto slová a oni ma nikdy nesklamali.“

Modlitba dňa

Vďaka Tvojej láske nie som nikdy sám. Ďakujem Ti, môj Pán a Spasiteľ.

Billy Graham, zdroj:  www.evs.sk

 

Späť