Reč kríža

      Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube,
      nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 
    (1K 1, 18)

 

Reč kríža mnohým čudná zdá sa

a nerozumná pripadá.

Však pre veriacich je v nej spása,

v nej Pán sa svojim poznať dal.

 

Mne nie je možné vyrozprávať

tú radostnú zvesť Golgoty.

Tam kynie duši spása pravá,

sme zachránení – ja, aj ty.

 

Moc preveľká je v reči kríža,

hoc v slabostiach sa prejaví.

Len ňou sa srdcia k Bohu blížia,

len ona vedie do slávy.

 

Znej slovo kríža záchranné,

Pán Boh že milosť dal aj mne.

 

 

                           Ján Kučera: Pozri sa hore, človek

 

Späť