RANNÁ

 

Vďaka Ti ó Bože
    za ranný slnka svit
Vďaka Ti za lásku
    ktorou ma hreješ
Vďaka aj za to že
    smiem Ťa zas pozdraviť
Vďaka Ti za nádej
    čo s Tebou spája ma
Tvojou som ovečkou
    v noci aj za rána
 
Chrániš ma pasieš ma
    na svojich pastvinách
Keď zlé sa priblíži
    pošepneš: nemaj strach
S tebou som za slnka
S tebou aj pri búrkach
 
Vďaka Ti Pane môj
    za túto istotu
Do ktorej zaodel
    si ma aj dnes
Za vieru – Tvoj vzácny dar
    ktorým si ma navždy
    obdaroval
 
               Oľga Adamkovičová
Späť