Príležitosť k rastu

Vypočuť zamyslenie

„Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.“   (Jk 1:12)

Už si niekedy zažil obdobie, keď si kráčal s Pánom, snažil si sa robiť všetko, čo by ťa v tvojej kresťanskej viere povzbudilo, a z ničoho nič ťa zachvátilo silné pokušenie? Presnejšie povedané, deje sa to v najhorších možných časoch, ako napríklad keď sa modlíš alebo si v kostole. Zamýšľaš sa nad tým, prečo sa to deje práve tebe.

Bez akýchkoľvek pochybností, nikto z nás sa neteší z pokušenia, no sú isté hodnotné lekcie, ktoré sa môžeme naučiť v časoch, ktoré Boh v našich životoch dopustí.

Niekto povedal, že kresťania sú dosť podobní čajovým vrecúškam; nevieš, čo v nich je, pokiaľ ich nevložíš do horúcej vody. Niekedy si myslíme, že sa nám duchovne celkom darí. A v tom nás Boh vloží do horúcej vody. Nechá nás v našich životoch prejsť skúškami a pokušeniami. Pomáha nám to v duchovnom posilnení.

Jakub napísal: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania“ (Jk 1:2). Nehovoril, že by sme nevyhnutne mali zažívať skrz-naskrz zachvacujúcu emóciu radosti či šťastia v našom ťažkom období. Ani nepožadoval, aby sa jeho čitatelia tešili zo životných skúšok. Jakub nehovoril, že skúšky predstavujú radosť. Nepredstavujú. V skutočnosti List Židom 12:11 hovorí: „Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou;…“

Jakub hovoril: „Považuj to za radosť. Zámerne si vyber zažívať vo svojich problémoch radosť.“ Prečo? Skúšky v tvojom živote totiž niečo dosahujú. Momentálne to môže bolieť, ale to, čo príde ako výsledok, bude oveľa lepšie. Budeš sa vedieť obzrieť späť a prehlásiť: „Nebolo to ľahké, ale stálo to za to.“

V kresťanskom živote Boh dopustí skúšky. Považuj to za radosť a teš sa.

Greg  Laurie,      www.evs.sk   

Späť