Predivná záruka

 

      Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
      posilním ťa a určite ti pomôžem,
      veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.    
  
                                                                                       Iz. 41:10

Keď sme povolaní do služby alebo keď na nás doľahne utrpenie, po zhodnotení svojich síl vidíme, že sú menšie ako sme predpokladali a menšie ako potrebujeme. Ale ak máme zasľúbenie ako je toto, neklesajme na mysli. Oprime sa oň, lebo ono nám zaručuje všetko, čo potrebujeme. Božia moc je neobmedzená. On nám môže sprostredkovať túto moc a Jeho zasľúbenie hovorí, že to aj urobí. On bude pokrmom našej duše a zdravím nášmu srdcu – a tak nám dá silu. Nikto nevystihne, koľko moci môže Boh vložiť do človeka. Keď prichádza Božia sila, ľudská slabosť už nie je viac na prekážku.

Či sa nepamätáme na obdobia námahy alebo súžení, v ktorých sme dostali takú zvláštnu silu, že nás to samých prekvapovalo? Uprostred nebezpečenstva sme boli pokojní, pri strate našich milých odovzdaní, boli sme trpezliví v chorobe, ovládali sme sa, keď nás osočovali. Je to pravda, že keď na nás doliehajú neobvyklé skúšky, Boh nám dáva nečakanú silu. Povstávame z nášho slabého „ja“. Zbabelci sa stávajú mužmi, nerozumní dostávajú múdrosť, mlčanliví vedia, čo majú v danej chvíli povedať. Bojím sa vlastnej slabosti, ale Božie zasľúbenie mi dodáva odvahu.

Hospodine, posilni ma, „obživ ma podľa svojho Slova!“ (Žalm 119, 25)

 

zdroj: Ch. H. Spurgeon,  Klenotnica Božích zasľúbení

Späť