Pozvánka na čítanie mien obetí Holokaustu na Slovensku

                                                                                    prehrať

Milí poslucháči a priatelia

Bolo to 9. septembra 1941, keď vtedajšia Slovenská republika (tzv. Slovenský štát) prijala hanebné nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov, alebo tzv. Židovský kódex. Podľa dobovej tlače išlo o legislatívu ešte prísnejšiu voči Židom ako aplikovalo vtedajšie nacistické Nemecko.

Od tohto smutného okamihu uplynie tento rok 80 rokov. Hrôzy, ktoré táto právna norma (najrozsiahlejšia vo vtedajšom samostatnom Slovensku) na našom území legitimizovala, sa nedajú ničím ospravedlniť. A žiaľ, už ani vrátiť späť. Čo sa však dá, je vykročiť odvážne smerom k hľadaniu pravdy, ktorá oslobodzuje.

Preto tento rok, po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID, opäť a s rovnakou naliehavosťou sa organizuje:

Čítanie mien obetí holokaustu na Slovensku.
Vo štvrtok, 9. septembra, o 18:30
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava
Laurínská 20, v Bratislave
Vstup je bezplatný!


Súčasťou programu, ktorým si pripomíname 80. výročie od smutného okamihu prijatia tzv. Židovského kódexu, bude 10.septembra 2021 o 19:00 hod divadelné predstavenie Antikvariát v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava na Laurínskej 20 v Bratislave, z pera autorky Ľuby Lesnej a v réžii Viery Dubačovej. V hlavných úlohách sa predstavia: Emília Vášaryová, Michal Ďuriš, Marta Maťová a Miloš Cibula.

Po divadelnom predstavení bude prebiehať zaujímavá diskusia, kde diskutovať a odpovedať na Vaše otázky budú: Lýdia Pivovarcsyová, Ján Hlavinka, Ivan Kamenec, Peter Švec a Ľuba Lesná.

Ľudia, ktorí sa stali obeťou holokaustu, často krát nemajú ani svoj pomník. Ich mená sa stratili z verejného priestoru. Našou túžbou je, aby sa týmto ľuďom symbolicky prinavrátila dôstojnosť tým, že ich meno zaznie vo verejnom priestore.

Mená čítame z deportačných listov, ktoré sa zachovali. Do dnešného dňa totiž Slovensko nemá skompletizovaný zoznam obetí holokaustu. Deportačné listy sú z prvej vlny deportácií, ktoré sa uskutočnili v roku 1942. Zoznamy odvlečených z druhej vlny deportácií, ktoré sa začali v septembri 1944, sa žiaľ nezachovali.

Pri čítaní mien obetí holokaustu vychádzame z úzkej spolupráce s Dokumentačným strediskom holokaustu, Židovskou náboženskou obcou v Bratislave, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí, Múzeom židovskej kultúry, ale aj s historikmi ako Ivan Kamenec či Eduard Nižňanský.

Podujatie organizuje Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ Slovensko) s podporou Bratislavského kultúrneho informačného strediska, Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie EZRA a ŽNO Bratislava na ktoré Vás srdečne pozývame aj prostredníctvom rádia POKOJ.

Tešíme sa na Vás,

Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko

Späť