Pomoc zvonku

          Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa
          a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.   
    Iz 42:10

Prvá časť zasľúbenia nám zabezpečuje silu k tomu, čo máme urobiť, druhá časť nám zaručuje pomoc v prípade, keď nemôžeme konať sami. Hospodin hovorí: „pomôžem ti“. Vnútorná sila je doplnená pomocou zvonku. Boh nám v našom boji vzbudí spojencov, ak to bude dobré v Jeho očiach. Ba dokonca, ak nám nepošle ľudskú pomoc, On sám nám zastane po boku – a to bude ešte lepšie. Náš „víťazný spojenec“ je lepší ako légie smrteľných pomocníkov.

Jeho pomoc je vhodná a prichádza v pravý čas. On je tou osvedčenou pomocou v čase súženia (Ž 46:2). Jeho pomoc sa vyznačuje veľkou múdrosťou: On vie, ako človeku pomôcť v pravý čas a správnym spôsobom. Vtedy, keď je už ľudská pomoc márna, Jeho pomoc je tá najúčinnejšia. Jeho pomoc je viac než len pomocou, pre-tože On nesie celé bremeno a zaopatrí všetko potrebné. „Pán je mojím spomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?“ (Žid 13:6).

Pretože sme už zakúsili Jeho pomoc, dúfame v Neho nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti. Našou modlitbou je: „Pane, Ty si mojím spomocníkom“; skúsenosť potvr-dzuje, že „Duch prichádza na pomoc našej mdlobe“ (Rím. 8, 26); našou nádejou je: „Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc“ (Ž 121:1; Roh. pr.); a na-šou piesňou čoskoro bude: „Lebo Ty si mi býval na pomoci!“ (Ž 63:8).

Späť