POĎAKOVANIE ZA ÚRODY ZEME

Zrno čo v zemi odumrelo
hľa – k nebu dvihlo plný klas
Zázračne koná Božie dielo
Tak Otec z neba s láskou živí nás
 
Dušu nám sýti Slovom
Úrodou z polí kŕmi telo
Polieva semä
Slnkom zahrieva
Ovocím sladkým
     ovešiava stromy
Chlieb kladie na náš stôl
     láskou ho solí
 
Všetkého dosť dal pre všetkých
Dnes buď Mu za to vďaka veľká
On aj keď zlé tu vidí na zemi
     predsa sa stará o človeka
A človek – čo má robiť
     s Jeho darmi?
Rozdeliť nech je každý sýty
No často tak to nebýva
Mnohý len seba hojne sýti
     a o blížneho nedbá
Otče náš drahý odpusť nám to
a odpusť tým čo tak sa delia
 
Prijmi dnes vďaku za tie dary
     čo dostali sme bez zásluh
A nech sa svet  náš lepšie sýtiť darí
Aby v ňom Tvoja láska žila
     a prebýval Tvoj Svätý Duch
 
 
                    Oľga Adamkovičová
Späť