Poďakovanie za odchádzajúci rok, prosba za nový rok

Ďakujem Ti, Pane,                                                            prehrať                

za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku,
za dni slnečné i smutné, zamračené,
za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.

Ďakujem Ti za zdravie i choroby, za trápenie i radosti,
ktoré som mal v tomto roku.
Ďakujem Ti za všetky veci, ktoré si mi požičal a potom vzal späť.

Ďakujem Ti za priateľský úsmev a pomocnú ruku,
za lásku, ktorú som prijal i za všetky nádherné veci
 - za kvety a hviezdy, za deti a láskyplné duše.

Vďaka Ti za samotu, za prácu, za ťažkosti a problémy,
za neistoty a slzy, pretože toto všetko ma priviedlo bližšie k Tebe.
Ďakujem, že si zachoval môj život,
že si sa postaral o moje prístrešie, pokrm a všetky moje potreby.


A čo ma čaká v novom roku?

To, čo chceš vždy Ty, Pane.

Len ťa prosím, daj mi záruku viery, aby som Ťa videl vo všetkom,
čo mi príde do cesty, nádej a odvahu, aby som sa nepoddal...
a lásku - viac lásky každý deň pre Teba a pre ľudí okolo mňa.
Daj mi trpezlivosť, pokoru, oddanosť a dávajúce srdce.

Pane, daj mi, čo je pre mňa dobré a to, o čo neviem prosiť.
Daj mi oddané srdce a ucho, ktoré počuje,
bdelého ducha a aktívne ruky, aby som sa oddal tvojim prianiam
a svoj život podriadil Tvojej dokonalej vôli.

Požehnaj všetkých mojich drahých a vnes do ľudských sŕdc pokoj.
                                                                                 Amen.

Späť