Písané na Štedrý večer

Ľudia si štedro pootvárali peňaženky.

Fialové, modré, bledozelené či hnedasté papieriky

sa rozleteli do všetkých strán

a premenili sa na štedré hromady

elektroniky, textílií, kože, zlata a skla

a všakovakých iných čačiek-mačiek.

 

Nad štedro jedlami a nápojmi zasypanom stole

ktosi aj otvoril Bibliu a prečítal príbeh

o štedrom Nebeskom Otcovi,

ktorý štedro otvoril svoje srdce

a rozletela sa z neho na zem

L á s k a.

 

Na Štedrý večer sa našli aj pre mňa

dva balíčky.

Rozhodol som sa najprv

pre ten druhý.

 

Na Štedrý večer ma štedro zaliala tichá radosť.

Veď aj v mojej duši sa narodil

S p a s i t e ľ

Pán Ježiš Kristus.

 

Ján Kučera: Veršované odpovede

Späť