ON POSILŇUJE


Slabý som často

Neverím si

Zvládnem to ešte?

     príde otázka

Sú iní - vhodnejší

     pre túto službu

Majú viac sily nadania

Možno som pre nich len

     zbytočná prekážka

 

Svoj názor posuniem

     k nebesám

Nahraď ma môj Pane

Nech lepšie slúži Ti

     už niekto iný

Vidíš to predsa sám

Vyjdi mi prosím v ústrety

Tak dlho tu čakám

Odpusť moje viny

 

No nestane sa tak

Zrazu mi pribudnú sily

     a príde odkaz - od Neho

Ďalej mi slúž

Si pre mňa potrebný

Nesmierne milý

A ja ťa posilním

Nes o mne svedectvo

     všade kde pošlem ťa

a stále rovnako

     verný mi buď

So mnou zvládneš všetko

Opri sa s dôverou

     vždycky o moju hruď

 

                  Oľga Adamkovičová

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

"Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil,
Kristovi Ježišovi,  nášmu Pánovi,
že ma uznal verným,
postaviac ma do (svojej) služby."    
                                          
1Tim 1:12 

Na Jeho názore záleží. Každý z nás má na seba, aj na iných, svoj názor. Niekedy vyjadruje skutočnosť, ale oveľa viac prikrášľuje seba a dehonestuje iných alebo aj opačne. Často sa totiž stáva, že nevieme presne posúdiť a zhodnotiť samých seba, ani iných. Preto treba povedať, že na názore seba aj blížnych záleží, ale nie až tak, ako na názore Toho, ktorý nás pozná zo všetkých najlepšie.

Apoštol Pavol má na seba názor, ale napriek tomu svojmu názoru, prijíma Ježišov pohľad na seba a ďakuje Mu. Ježiš, na rozdiel od Pavla, vidí širšiu perspektívu apoštolovho života a ňou je jeho život v milosti Božej. Pán Boh Pavla uznal za verného a ustanovil ho do služby, posilnil ho v živote viery a poslušnosti, odovzdanosti a utrpení pre Ježišovo meno. Ježiš v Pavlovi videl viac, ako dokázal o sebe čo len vytušiť apoštol sám.

Aj v nás vidí Pán Ježiš potenciál. Vidí v nás viac, ako si dokážeme uvedomiť a predstaviť. Ďakujme Mu, že nás pozval do svojej služby, že nás povolal ku spolupráci, že nám dal výsostné postavenie Jeho detí, hoci sme si to vôbec nezaslúžili. Je to dôsledok Jeho milosti pri nás. Preto na Jeho názore nám má záležať najviac, lebo On nás vidí nielen takých, akí sme, ale aj takých, akí môžeme, vďaka Jeho láske, byť.

Pozri sa dnes na seba Božími očami ????

Pane Ježiši, ďakujem Ti, že si ma posilnil, lebo si ma uznal za vernú a ustanovil si ma do služby, ktorá je pre každého kresťana rovnaká a ňou je: žiť pre Teba a svedčiť o Tebe. Nie vždy sa mi to darí, ale Ty si asi myslíš, že som na to vhodná. Preto ma aj dnes urob silnou vo všetkom, čo ma čaká. Amen.

              Martina Gdovinová

Späť