ON ODPOVIE

(Izaiáš 58; 9)

Dnes - 17. novembra - si pripomíname výročie pádu komunizmu
v našej krajine. Tí, ktorí sme zažili tých 40 rokov, vieme o tom svoje.
A osobitne tí, ktorí sme vyrastali na našich farách.
Preto si vždy s vďakou pripomínam toto výročie.
A dnes ako darček posielam mojim čitateľom aj druhú báseň ????
Nevravím, že teraz žijeme ideálne časy...
Preto sa všetci skloňme a volajme k nášmu Pánovi... ON ODPOVIE!Často keď voláme
    telefón odpovie:
    volaný je nedostupný
Alebo nedvíha
Aj keď počuje
    naše zvonenie
Lebo má inú prácu
Lebo sa mu nechce
    počuť náš hlas práve
A my sme z toho smutní
Skúšame znova a znova
No ani on nezavolá
Aj keď vidí naše
    zmeškané hovory
Zostane ticho
Sám neprehovorí
 
V Biblii čítam
    jeden veršík k tomu:
„Vtedy budeš volať
    a Hospodin ti odpovie“
Tak predsa niekto
    čo odpovedá
Ďakujem Ti Bože
Bez Teba v svete tom
    bola by bieda
Keď ďalej čítam
    ešte viac sa dozviem:
„Budeš volať o pomoc
    a On ti povie: tu som“
Hneď volám kričím priam
A čakám čakám
Zrazu len pocítim
    na hlave Jeho ruky
Môj Pán tu pri mne je
Počul moje prosby
Nesklamal nádeje
Pokľaknem ku Jeho nohám
Ďakujem môj Pane!
    radostne zvolám

                  Oľga Adamkovičová ,   17.11.2022

Späť