„Oddnes, Pane Ježiši...“

  
     Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin.
     Ak sú vaše hriechy ako šarlát, ˈzbelejú sťa snehˈ;
     ak sú červené ako purpur, ˈbudú ako vlnaˈ 
   Izaiáš 1:18; 1.
.
     Krv Ježiša Krista, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.   Jánov 1:7

 

Erino Dapozzo (1907–1974) začal svoje vzdelávanie ako 13‒ročný, vzdialený od svojho rodného domu. Jeho matka sa za neho modlila a vo svojich listoch mu pripomínala, aby čítal Bibliu. Jedného dňa potom Erino vyhrabal z kufra svoju Bibliu a len tak ju otvoril. Prečítané Božie Slovo v ňom prebudilo svedomie a ukázalo mu, že Boh nemôže schvaľovať jeho život.

„To sa musí zmeniť,“ povedal si. A prijal dobré predsavzatie: „Oddnes, Pane Ježiši, budem svojho predstaveného poslúchať. Už nebudem klamať, atď.“

Ale hoci sa veľmi snažil, prešli ďalšie dni bez toho, aby sa mu to podarilo. Nakoniec si zobral list papiera a napísal naň vetu: „Oddnes, Pane Ježiši, už nebudem hrešiť, to Ti sľubujem. To je už naposledy. Dapozzo.“ – Aj to bolo zbytočné!

Dapozzo musel zistiť, že všetka jeho snaha o to, aby sa sám polepšil, zostala bez úspechu. Nakoniec poznal, že len Ježiš Kristus ho z milosti môže zachrániť od jeho hriechov, lebo Kristus predsa za neho zomrel.

Neskôr, keď sa Dapozzo stal evanjelistom, hovoril svojim poslucháčom: „Miliarda strieborných mincí, milión modlitieb, voz naložený dobrými skutkami, ani oceán plný sĺz nemôžu odňať ani jeden z našich hriechov. Len drahá krv Ježiša Krista ich môže zahladiť.“


      Zdroj:  Dobrá sejba 2021

Späť