Nestrácaj odvahu

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem... (Pr 30,7-8)

Muž, ktorý sa modlí, aby klam a lživé slovo nebolo súčasťou jeho života, bolestivo vie, že klam a lživé slovo sú v živote skutočne bežné.

Kým človek žije v Slove, vo Svetle, vidí, podobne ako Mikael a Pavol, že Boh, len On sám je pravda. Vidí, že každý človek je klamár.

Každý človek, to znamená, že aj ty aj ja tam patríme. Bezpochyby. Olav Uglem bol môj učiteľ v Osle. Ako mladý vyučoval na kresťanskej obchodnej škole v Grimstade.

Na obchodnej škole mal žiaka menom Lars. Jedného dňa sa ho Olav spýtal:

„Vyzeráš nervózne. Prečo si taký napätý, Lars?

„Veď vieš. Toto je posledná hodina na škole. O chvíľu je tu test a celá moja budúcnosť závisí na tom, ako sa mi podarí.“

„Áno, viem. Ale sľúb mi, že sa na teste posnažíš, ako najlepšie vieš.“

„Na to sa môžeš spoľahnúť. Budem sa snažiť.“

„Tak sa upokoj. Keď sa ti test nepodarí, pôjdem za rektorom a poviem mu, aby sme ťa nechali prejsť, lebo si sa naozaj snažil.“

Vtedy sa Lars nahnevane pozrel na učiteľa a povedal:

„To bola tá najhlúpejšia vec, akú som kedy počul. Veď na teste nejde o to, či som sa dosť snažil...“

„O čo teda ide?“

„Ide o to, či som ho správne urobil,“ povedal Lars.

Mnohí ľudia kráčajú životom a dúfajú, že nakoniec, keď budú umierať, to s nimi dopadne dobre. Neurobili predsa viac zlého ako ostatní. A viac dobra, ako človek stihne, sa spraviť nedá. Ale povedzme si jasne: keď budeš stáť pred Bohom a zodpovedať sa za svoj život, nebude to o tom, či si sa snažil zo všetkých síl. Otázkou bude: bolo správne to, čo si urobil?

Viem, že jedného dňa budem stáť pred trónom Najvyššieho, ktorý vidí a vie všetko. Nič nie je skryté Jeho zraku. Je veľa vecí, ktoré som nespravil správne. Zhrešil som v myšlienkach a skutkoch. Čo teraz...?

Nebudem konať ako Judáš, ktorý vo svojej vine a páde od Ježiša odišiel. Spravím ako Peter, ktorý so svojím zlyhaním a vinou išiel k Ježišovi. Lebo Ježiš hovorí:
„...a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (J 6,37)

Drahá duša, ktorá si vo svojom svedomí hlboko zranená, poď k Ježišovi so svojimi pádmi, hoci ako temné a strašné sú. Počuj túto pravdu: ak budeš odsúdený, nebude to kvôli tvojmu hriechu, ale kvôli tvojej nevere, že neprídeš k Ježišovi. Lebo ak chceš prísť k Bohu a byť Jeho dieťaťom a žiť v milosti tak tomu nikto nemôže zabrániť.

Všetok hriech sveta bol zahladený krvou Ježiša Krista.

Preto nestrácaj odvahu. Určite si svojimi hriechmi privodil Majstrovi smútok a zneužil si Jeho dobrotu a lásku. Ale práve za teba zaplatil najväčšie výkupné. Súd, ktorý si zaslúžiš, vzal na seba.
Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ (Iz 53,5)

Preto nestrácaj odvahu!

Curt A. Westman, zdroj: www.evs.sk

Späť