NESEBECKÁ LÁSKA

Jeden bádateľ, ktorý bol niekoľko mesiacov na výskume, musel uprostred svojej cesty čakať dlhšie na svoj povoz. V dedine pobehovali deti len tak, a preto si pre ne vymyslel súťaž. Zavesil na strom dve škatule. V jednej škatuli bolo ovocie a v druhej sladkosti. Postavil deti na čiaru a povedal im: „Budete súťažiť v behu. Ten, kto dobehne k stromu prvý, dostane sladkosti a kto dobehne druhý, dostane ovocie.“

Deti sa postavili vedľa seba a bádateľ zrazu – čo vidí?  Deti sa pochytali za ruky a bežali spolu. Spolu a naraz sa dobehli k stromu. „Prečo ste utekali spolu? Veď tú odmenu mal dostať prvý a druhý z vás!“ Jedno dievča odpovedalo: „Ako by to bolo, že by bol šťastný len jeden z nás? My chceme byť šťastní všetci spolu a aj spolu sa s darom rozdeliť.“  

Späť