Neprestajná stráž

                            Hľa, ten, ktorý stráži Izraela, nezadrieme ani nezaspí.
                                                                                     Ž. 121, 4 (angl. pr.)


Boh je „strážcom Izraela“. Nikdy sa Ho nezmocní žiadna malátnosť, ani hlboký sen, či ľahká driemota. Nikdy neprestane strážiť dom a srdce svojho ľudu. To je dostatočný dôvod na to, aby sme odpočívali v dokonalom pokoji. Alexander Veľký hovoril, že môže spať, lebo jeho priateľ Parmenides bdie; my tým skôr môžeme spať, lebo náš Boh je naším strážcom.

Slovo „hľa“ je tu na to, aby upriamilo našu pozornosť na povzbudzujúcu pravdu. Keď si Jákob položil pod hlavu kameň, zaspal, ale jeho Boh bdel a prišiel k svojmu služobníkovi vo videní. Keď ležíme bezbranní, sám Boh prikrýva našu hlavu.

Pán stráži svoj ľud, tak ako boháč stráži svoj poklad, ako veliteľ so svojou posádkou ochraňuje mesto, ako stráž ochraňuje svojho vládcu. Nikto nemôže ublížiť tým, ktorí sú pod takou ochranou. Chcem vložiť svoju dušu do Jeho drahých rúk. On nikdy na nás nezabúda, nikdy neprestáva aktívne sa o nás starať, nikdy sa nestane, že by nás nemohol zachovať.

                  Môj Pane, stráž ma, lebo inak by som zablúdil, padol a zahynul!
                  Stráž ma, aby som mohol zachovať Tvoje ustanovenia.
                  Zachovaj ma Tvojou nedriemajúcou starostlivosťou,
                  aby som nezaspal ako lenivec a nezahynul ako tí, ktorí spia spánkom smrti.

 

                 C. H. Spurgeon

 

Späť