Nebuďte ustarostení

                                                                                                                        prehrať

                         "Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení..."
                                                    Evanjelium podľa Matúša 6:25
 

Toto hovorí Pán Ježiš všetkým, ktorí v Neho veria. V prvom rade sa to týka jedla a odevu, ale sme úplne v súlade s Pánom Ježišom, keď pridáme: toto sa týka aj príjmov a výdavkov, všetkého, čo človek potrebuje na to, aby žil v tomto svete. Aj cez svojho apoštola ti Pán Ježiš hovorí: "O nič nebuďte ustarostení!" (F 4:6)

Toto Slovo sa zdá nezmyselné pre moderných ľudí. Ale zdalo sa to ešte nezmyselnejšie tým, ktorým to Pán Ježiš hovoril po prvý raz. Pretože aj vo vtedajšom Izraeli musel človek drieť a ťažko pracovať, aby si zarobil na živobytie.

My sme v pokušení zmeniť a odstrániť slová ’nebuďte ustarostení’, ktoré sa nám zdajú byť nezmyselné. Prispôsobiť si ich tak, aby vyhovovali nášmu prirodzenému rozmýšľaniu. Ale vtedy odstránime práve to, čo nám Pán Ježiš v skutočnosti hovorí. Posolstvo je práve v tom, čo sa nám zdá nezmyselné.

Tieto slová k nám prichádzajú ako varovanie a výstraha. Preto ich skôr chápeme ako bremeno. Ku všetkým našim starostiam pribúda teda ďalšia starosť, a to tá, že nemáme byť ustarostení!

Ale zámerom týchto slov je presný opak: Pán Ježiš nás oslobodzuje od bremien. Nemusíš byť ustarostený. Máš Otca v nebesiach, ktorý sa o teba stará. Máš večného a všemocného Boha, ktorý ti dal svojho vlastného Syna so všetkými právami a nádherou. On ti dal celú Ježišovu spravodlivosť a celé Ježišovo kráľovstvo. Toto všetko dostávaš výmenou za nič. A ak toto prijímaš, všetko ostatné je ti pridané. Hľadanie Božieho kráľovstva sa začína prijatím Pána Ježiša a Jeho spravodlivosti a pokračuje dôverou, že On sa stará o celé naše bytie.

Prečo by sme teda mali byť ustarostení?

                                                                         Øivind Andersen

Zdroj: www.evs.sk

Späť