NÁRODNÉ MODLITEBNÉ RAŇAJKY


Záznam z modlitebných raňajok si môžete pozrieť na linku:

https://bit.ly/NárodnéModlitebnéRaňajky

                                                                                                                                         

Vážení a milí poslucháči a priatelia rádia POKOJ!

Vo štvrtok 10. júna 2021 od 8.00 hodiny
na základe  pozvania Rady národných modlitebných raňajok
prebiehali formou online

NÁRODNÉ MODLITEBNÉ RAŇAJKY,

 

Cieľom a poslaním bolo:

  • modliť sa za národ, krajinu ako jeden Boží ľud, s priamym zameraním na zmenu kultúry vo vnútri Úradu prezidenta, Úradu vlády a NRSR;·
  • možnosť zhromaždiť na jednom mieste vodcov z celého Slovenska a podporiť ich v jednote spoločného postupu.

Veríme, že v nasledujúcich rokoch budeme môcť organizovať Národné modlitebné raňajky na hrade v Bratislave pod záštitou Úradu prezidenta, Úradu vlády a NRSR. Veríme, že spolu máme stáť pred naším Kráľom a spoločne Ho chváliť, uctievať a prosiť o Jeho milosť pre slovenský národ. Veríme, že je to deň, kedy cirkev na Slovensku môže zasadnúť za jeden stôl a spoločne rozprávať o jednote a spolupráci, ako nám povedal Martin Vrábel – člen Rady modlitebných raňajok.

Národné modlitebné raňajky má v kompetencii Rada národných modlitebných raňajok. Snažíme sa získať spoluprácu kancelárií troch štátnych úradov: Úradu prezidenta SR, Vlády SR a NRSR. Radu tvoria vybraní zástupcovia jednotlivých cirkví a kresťanských spoločenstiev na Slovensku.

Základnou témou pre tento rok je vďačnosť.

  • vďačnosť Bohu za náš vznik ako národa, za našu identitu, kultúru, históriu, za spôsob, akým myslíme, vnímame a cítime. Za jazyk, jeho farebnosť, zvuk, obraznosť, ktorá ho charakterizuje.
  • za našich predkov, za územie, ktoré môžeme obývať a užívať jeho bohatstvo. Za jeho členenie, za to, že sme horská krajina, bohatá na lesy, pohoria, bohatá na vodu, rieky, jazerá, potoky a pramene, na zverstvo; za to, že sme krajina, ktorá je v Strednej Európe jadrom pre viaceré živočíšne druhy.
  • za súčasnosť, stav spoločnosti, výdobytky, ktoré môžeme mať, vlastniť a užívať.
  • za budúcnosť, v ktorej plne dôverujeme Bohu, že nás povedie ako národ. Za to, že máme Pastiera a poznáme ho a prijali sme identitu oviec nasledujúcich svojho Pána Ježiša Krista.
  • za cirkev, za spolužitie a spoluprácu v jej rozmanitosti.
  • prosba o jednotu s vedomím, že len sám Boh nás môže zjednotiť (ľuďom je to nemožné).

20 minút pred začiatkom odzneli piesne v podaní Ekumenického speváckeho zboru pod taktovkou dirigenta Ewalda Danela.

Po úvodnom privítaní zazneli chvály a uctievanie s hudobným sprievodom, ktorý viedla Miriam Kaiser.

Po chválach v hlavnom posolstve Martin Vrábel voviedol do hlavného obrazu vďačnosti. Vyšiel z historických prameňov spred čias Konštantína a Metoda.

Následne pokračovali príhovory, svedectvá pozvaných hostí z rôznych cirkevných a kresťanských zoskupení na Slovensku.

V závere odznela skladba žehnania - Áronovského požehnania v spracovaní Márie Wiesnerovej v podaní slovenských a českých spevákov chvál.

Poslucháči mohli celé podujatie sledovať a pridať sa k modlitbám na YouTube link, Facebooku Národné modlitebné raňajky ako aj na mnohých ďalších weboch čí sociálnych sieťach pri zadaní do vyhľadávača text: Národné modlitebné raňajky.

https://bit.ly/NárodnéModlitebnéRaňajky

 

 

Späť