NAOZAJ VSTAL


Naozaj vstal?
Počuť dnes túto otázku
Veď nevidno Ho
Nepočuť Jeho hlas
Ako uveríme
Ani len nemihne sa
     popri nás
Že hrob je prázdny?
Kto to dosvedčí
Dajte s tým pokoj
Nepúšťajte sa s nami
     o Ježišovi do reči

Márne sa snažia kazatelia
Márne tu zvučia
     kantilény piesní
Všetko je málo
Tí čo tú radostnú zvesť  
     do sveta šíria
     nie sú vraj presní
Potrebná úroveň
     im všetkým chýba
Naozaj tak to je
Alebo - inde je
     skutočná chyba

Mnohí sa bránia tej zvesti
Mnohí dnes nechcú mať
     nablízku Pána
     čo za nich na kríži mrel
Svet predsa ponúka im
     toľko zábavy
Lež raz aj oni pochopia
     že nenájdu v nej nič
čo Lásku Spasiteľa
     a život večný v Ňom
     mohlo by im nahradiť

V modlitbe tichej na kolenách
     ku Tebe volám dnes Pane
Neprestaň klopať na tie
     zatvorené dvere
na srdcia ktoré sa Ti bránia
Nech život všetkým prinesie
     bolestná Tvoja obeť na kríži
Aj Tvoje slávne
     zmŕtvychvstanie
Klop Pane prosím klop
Dnes  Zajtra Bez prestania


                Oľga Adamkovičová

Späť