Moja modlitba do nového roka

Aké máš sny pre nový rok? Čo by si si prial, aby sa zmenilo v tvojom manželstve, práci, službe, na tebe samotnom?

Niektorí z nás na to myslia od uplynulého januára, keď sme začali pestovať a formovať naše žiarivé predsavzatia. Prečo sa však zdá, že sa pokazia skôr ako mlieko alebo vajíčka?

Mnoho predsavzatí zlyhá, pretože zanedbáme modlitbu. Vyrazíme s odvahou, ambíciami a určitou dávkou nadšenia. Možno sa ešte v ten prvý januárový deň za nich aj pomodlíme, podobne ako sa pomodlíme pred dlhou cestou autom, ale ešte pred tým, ako vyjdeme na diaľnicu nového roka, modlitbu zanecháme a spolu s ňou aj silu potrebnú na vytrvanie v každom novom zvyku.

Bez prosby o Božiu pomoc sa naše dobre mienené predsavzatia rozplynú alebo ak sa aj zdá, že sa podarili, zlyhajú v rozpovedaní niečoho podstatného o Bohu. Pred uskutočnením akéhokoľvek nového predsavzatia sa odhodlaj modliť sa. Ak si si nezaumienil niečo v novom roku urobiť, odhodlaj sa spraviť zmenu a porásť skrze modlitbu a nie z vlastnej sily.

Moja modlitba do nového roka, ktorá je nad všetky modlitby, znie takto:

„Pane, nauč ma o sebe viac, ako som sa naučil doteraz. Pokor ma tým všetkým, čo ešte neviem, a urob to, čo už viem vo svojom srdci a živote, viac živým a skutočným.“

Pane, pomôž mi lepšieťa spoznať!

Každý nový deň a každý nový rok začína rovnakou modlitbou: „Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona“ (Žalmy 119:18). S Duchom v nás a nekonečnými zázrakmi Božieho slova nebudeme mať nikdy dôvod byť spokojnými s tým, čo o Ňom práve teraz vieme. Bez pochýb by sme mali očakávať spoznanie a pochopenie vecí o Bohu, o ktorých sme doposiaľ nevedeli. Nikdy sa neprestávajme modliť za dar Ducha múdrosti a zjavenia v Jeho poznávaní a za osvietenie očí nášho srdca, aby sme sa dozvedeli o Ňom viac: o Jeho nádeji, Jeho bohatstve a Jeho moci. (Efezským 1:17-18)

Satan trávi každú sekundu každého dňa klamaním nás o Bohu (Zjavenie 12:9). Odhalíme ho a porazíme jedine mečom Ducha, ktorým je Božie slovo, modlitbami a prosbami v každom čase v Duchu (Efezským 6:17-18). Pros Boha, aby ti odhalil v novom roku v Jeho slove o sebe viac ako doposiaľ.

Pane, ukáž mi, ako málo ťa poznám!

Satan je odhodlaný otočiť naše poznanie Boha na pokušenie zhrešiť. Nepoznanie Boha vedie zakaždým k zlu a ďalej od Pána, ale aj poznanie Boha sa dá zneužiť na bezbožnosť. Možno toho vieme postačujúco na to, aby sme boli spasení, ale väčšina z nás toho vie aj dosť na to, aby sme sa stali pyšnými. Apoštol Pavol varuje: „Poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje. Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať“ (1. Korintským 8:1-3). Keď ti Boh ukáže o sebe viac, pros Ho, aby ti aj ukázal, ako málo o Ňom stále vieš a ako málo si zaslúžiš vedieť aj to, čo už vieš. Pros Ho teda, aby ťa pokoril.

Pane, sprav to, čo o Tebe viem vo svojom srdci, viac skutočným!

Od mala nás svet učí merať pokrok nesprávnymi spôsobmi. Trávime 20 a viac rokov učením sa matematiky, histórie, vedy a potom sa hodnotíme rok po roku písomkami a vysvedčeniami. Avšak kresťanský život nie je hodinou systematickej teológie. Zrelosť je meraná sledovaním duchovného srdca, nie testom z teológie. Charakterom, nie poznaním v hlave.

Ako premeníme to, čo vieme, na pravý kresťanský rast? Skrze modlitbu. Modlitba je zápalkou, ktorá roznieti plameň časom nadobudnutého poznania.

Jeden teológ píše: „Modlitba mení našu teológiu na skúsenosť. Skrze ňu vnímame Jeho prítomnosť a prijímame jeho radosť, lásku, pokoj, dôveru a následne sme menení v postoji, správaní a charaktere.“

Pričasto milujeme viac to, čo sme sa o Bohu naučili, ako Boha samotného. A keď to tak je, naše životy zostávajú v podstate rovnaké. Učíme sa stále viac a viac no bez zmeny charakteru. A keď sa nemeníme, spoznali sme vlastne Boha? Viac Boha, menej pýchy, stále väčšia podoba na Krista, nech Syn vystúpi ako nikdy predtým na horizont našich sŕdc.

Marshall Segal,  zdroj:  www.pravdavlaske.sk

Späť