Moja modlitba do nového roka

Aké máš sny pre nový rok? Čo by si si prial, aby sa zmenilo v tvojom manželstve, práci, službe, na tebe samotnom?

Niektorí z nás na to myslia od uplynulého januára, keď sme začali pestovať a formovať naše žiarivé predsavzatia. Prečo sa však zdá, že sa pokazia skôr ako mlieko alebo vajíčka?

Mnoho predsavzatí zlyhá, pretože zanedbáme modlitbu. Vyrazíme s odvahou, ambíciami a určitou dávkou nadšenia. Možno sa ešte v ten prvý januárový deň za nich aj pomodlíme, podobne ako sa pomodlíme pred dlhou cestou autom, ale ešte pred tým, ako vyjdeme na diaľnicu nového roka, modlitbu zanecháme a spolu s ňou aj silu potrebnú na vytrvanie v každom novom zvyku.

Bez prosby o Božiu pomoc sa naše dobre mienené predsavzatia rozplynú alebo ak sa aj zdá, že sa podarili, zlyhajú v rozpovedaní niečoho podstatného o Bohu. Pred uskutočnením akéhokoľvek nového predsavzatia sa odhodlaj modliť sa. Ak si si nezaumienil niečo v novom roku urobiť, odhodlaj sa spraviť zmenu a porásť skrze modlitbu a nie z vlastnej sily.

S poslednými zostávajúcimi hodinami tohto roka a rýchlym príchodom nového roka premýšľam už menej nad tým, čo spravím inak, a viac o tom, čo môže spraviť Boh vo mne a skrze mňa. Zmeny v mojom živote, duchovnom živote, manželstve, jedení či cvičení nemôžu začať a končiť mnou. Musím sa modliť.

Moja modlitba do nového roka, ktorá je nad všetky modlitby, znie takto:

„Pane, nauč ma o sebe viac, ako som sa naučil doteraz. Pokor ma tým všetkým, čo ešte neviem, a urob to, čo už viem vo svojom srdci a živote, viac živým a skutočným.“

Pane, pomôž mi ťa lepšie spoznať!

Každý nový deň a každý nový rok začína rovnakou modlitbou: „Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona“ (Žalmy 119:18). S Duchom v nás a nekonečnými zázrakmi Božieho slova nebudeme mať nikdy dôvod byť spokojnými s tým, čo o Ňom práve teraz vieme. Bez pochýb by sme mali očakávať spoznanie a pochopenie vecí o Bohu, o ktorých sme doposiaľ nevedeli. Nikdy sa neprestávajme modliť za dar Ducha múdrosti a zjavenia v Jeho poznávaní a za osvietenie očí nášho srdca, aby sme sa dozvedeli o Ňom viac: o Jeho nádeji, Jeho bohatstve a Jeho moci. (Efezským 1:17-18)

Satan trávi každú sekundu každého dňa klamaním nás o Bohu (Zjavenie 12:9). Odhalíme ho a porazíme jedine mečom Ducha, ktorým je Božie slovo, modlitbami a prosbami v každom čase v Duchu (Efezským 6:17-18). Pros Boha, aby ti odhalil v novom roku v Jeho slove o sebe viac ako doposiaľ.

Pane, ukáž mi, ako málo ťa poznám!

Satan je odhodlaný otočiť naše poznanie Boha na pokušenie zhrešiť. Nepoznanie Boha vedie zakaždým k zlu a ďalej od Pána, ale aj poznanie Boha sa dá zneužiť na bezbožnosť. Možno toho vieme postačujúco na to, aby sme boli spasení, ale väčšina z nás toho vie aj dosť na to, aby sme sa stali pyšnými. Apoštol Pavol varuje: „Poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje. Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať“ (1. Korintským 8:1-3). Keď ti Boh ukáže o sebe viac, pros Ho, aby ti aj ukázal, ako málo o Ňom stále vieš a ako málo si zaslúžiš vedieť aj to, čo už vieš. Pros Ho teda, aby ťa pokoril.

Pane, sprav to, čo o Tebe viem vo svojom srdci, viac skutočným!

Od mala nás svet učí merať pokrok nesprávnymi spôsobmi. Trávime 20 a viac rokov učením sa matematiky, histórie, vedy a potom sa hodnotíme rok po roku písomkami a vysvedčeniami. Avšak kresťanský život nie je hodinou systematickej teológie. Zrelosť je meraná sledovaním duchovného srdca, nie testom z teológie. Charakterom, nie poznaním v hlave.

Ako premeníme to, čo vieme, na pravý kresťanský rast? Skrze modlitbu. Modlitba je zápalkou, ktorá roznieti plameň časom nadobudnutého poznania.

Jeden teológ píše: „Modlitba mení našu teológiu na skúsenosť. Skrze ňu vnímame Jeho prítomnosť a prijímame jeho radosť, lásku, pokoj, dôveru a následne sme menení v postoji, správaní a charaktere.“

Pričasto milujeme viac to, čo sme sa o Bohu naučili, ako Boha samotného. A keď to tak je, naše životy zostávajú v podstate rovnaké. Učíme sa stále viac a viac no bez zmeny charakteru. A keď sa nemeníme, spoznali sme vlastne Boha? Viac Boha, menej pýchy, stále väčšia podoba na Krista. Keď slnko vyjde nad novým rokom, nech Syn vystúpi ako nikdy predtým na horizont našich sŕdc.

                                                                      Marshall Segal,  www.pravdavlaske.sk

Späť