Mlčanie a hovorenie má svoj čas.

Mlčanie má svoj čas
a hovorenie má svoj čas.

                                     Kazateľ 3:7

A keď otvoril siedmu pečať,
nastalo mlčanie v nebi asi na polhodinu.

                                    Zjavenie 8:1

 

Múdry „kazateľ“ všetko popisuje z pozemského hľadiska tak, ako to prebieha „pod slnkom“. To nás má viesť k zamysleniu sa, aby sme sa pýtali na večné veci.

Boli časy, ktoré sa vyznačovali tým, že Boh hovoril. Kedysi to boli časy prorokov, a zvlášť doba, keď bol tu na zemi Pán Ježiš, Syn Boží. V Ňom Boh hovoril k ľuďom. Boli tiež aj obdobia mlčania; myslíme na storočia predtým, ako Pán Ježiš prišiel na zem.

Teraz ľudia už skoro 2 000 rokov počúvajú od Božích poslov Jeho výzvu: „A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby boli zahladené vaše hriechy!“ (Skutky 3:19). Ale toto volanie nebude znieť stále. Po ňom bude nasledovať čas mlčania a beda ľuďom, keď Boh mlčí! Potom nasleduje už len „určité strašné očakávanie súdu...“ (Hebrejom (Židom) 10:27).

V ktoromsi malom nemeckom mestečku bol hámor – kováčska dielňa s bucharmi, poháňanými vodným kolesom a niekedy s nepretržitou prevádzkou. Ľudia si už na dunenie kladív tak zvykli, že ich to nerušilo ani v noci. Až raz v noci kladivá zmĺkli. Všetci sa prebudili a celé mestečko zachvátil nepokoj.

Milí priatelia, ktorí žijete v kresťanskom prostredí, aj vy si môžete na Božie posolstvo zvyknúť tak, že sa vášho svedomia už nebude dotýkať. Vyburcuje vás až Božie mlčanie? Potom už bude príliš neskoro!

                 

                   GBV,  Dobrá sejba

Späť