Len Boha sa boj

Takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím spomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? Žid. 13, 6

Pretože Boh nás nikdy nenechá ani neopustí, môžeme byť spokojní s tým, čo máme. Pretože Pán je naším, nemôžeme zostať bez priateľa, bez pokladu a bez príbytku. Toto uistenie nám môže poskytnúť pocit úplnej nezávislosti od ľudí. Keď máme takého slávneho ochran-cu, nepotrebujeme sa plaziť pred našimi blížnymi a prosiť ich o dovolenie rozhodovať o svojom živote, ale to, čo budeme hovoriť, povieme smelo a vzoprieme sa našim protivníkom.

Kto sa bojí Boha, nemá sa už čoho báť. Máme mať takú bázeň pred živým Bohom, aby všetky hrozby aj tých najpyšnejších protivníkov nemali na nás väčší vplyv ako hvízdanie vetra. V našich časoch nám nehrozí také veľké nebezpečenstvo od ľudí ako vtedy, keď apoštol písal horeuvedené slová. Mučenie a upaľovanie na hranici už vyšlo z módy. Ak to šíritelia falošných náuk skúšajú krutým posmechom a uštipačnosťou, nedivme sa tomu, veď ľudia tohto sveta nemôžu milovať nebeské semeno. Čo teda? Musíme znášať posmech sveta; veď to neláme kosti. Pretože Boh nám je pomocou, buďme odvážni; keď svet zúri, nech zúri, ale my sa ho nebojme.

Charles Spurgeon

Späť