Láska v praxi


A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha,
miloval aj svojho brata.                              
1. Jána 4:21

 

Dnes ráno ma pri čítaní Biblie vyburcovala jedna udalosť z pozemského života Pána Ježiša. Skutočne sa k Nemu modlím: „Pane, Ty si taký veľký a dobrý, že Ti chcem byť celkom k dispozícii.“

Potom idem po svojej práci. O jedenástej hodine zvoní telefón. Je to Matúš, veriaci priateľ. Je postihnutý a žije sám, ale často mi telefonuje. Keď niečo nie je v poriadku, rýchlo sa ho zmocní panika. Potom musím čo najrýchlejšie prísť k nemu, niekedy pre nič za nič...

Dnes odmieta svoju službu jeho práčka. Pre neho je to katastrofa! Snažím sa ho upokojiť. Veď sú horšie veci. Ale nepomáha to. Matúš myslí len na jedno: jeho práčka už nefunguje. Opäť nemám žiadnu inú možnosť, len mu sľúbiť, že hneď prídem.

Mrzute si premietam: „Aký stres! Pol hodiny autom! A vôbec to nestojí za tú námahu! Tu som si pomyslel: Kiežby som mal po namáhavom týždni pokojnú sobotu...! – A prečo vlastne vždy ja?“

Zrazu mi prichádza na pamäť moja ranná modlitba. A tu zrazu zisťujem: Pán skrze Matúša vystavuje skúške skutočnosť mojej oddanosti. On sám predsa povedal, že to, čo urobíme pre Jeho ľud, bolo urobené pre Neho (Matúš 25:40).

Pán Ježiš vypočul moju modlitbu. Vie, že som to myslel úprimne. Ale teraz mám to, čo som dnes ráno vyhlásil, tiež dokázať. – Teraz idem k Matúšovi z úplne novej pohnútky.


    zdroj:  Pán je blízko,  GBV

 

Späť