Ktorého z týchto dvoch Ježišov nasleduješ?

 

Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate...     2.Korintským 11:4 
Prosím, neznášajte to!

 

Biblický JežišModerný Ježiš
Narodený ako Všemohúci Boh v tele (Ján 1:1-14)Bol dobrý učiteľ a človek
Miluje nás dosť na to, aby nám hovoril pravdu (Ján 4:1-38)Zrieďuje slová, aby zabránil urážke
Smeruje nás k večnému pokladu (Matúš 6:19-21)Sľubuje nám pozemské poklady
Varuje pred hriechom, súdom a peklom (Matúš 5:29)

Všetkých posiela do neba, vylučuje peklo

Prikazuje pokánie z hriechov (Matúš 4:17)Minimalizuje potrebu pokánia
z hriechov

Dáva záchranu, nádej, pokoj a radosť (Ján 15:9-17; Ján 14:1-27)

Dáva ti zdravie, bohatstvo a šťastie
Bol nenávidený a opovrhnutý svetom (Ján 15:18)

Je milovaný a prijímaný svetom

Nenávidí hriech a odhaľuje pravdu o hriechu (Ján 3:18-21)Prehliada hriech a nikdy ťa
nenapomenie
Prikazuje s Božou autoritou (Marek 5:1-20)Dáva návrhy namiesto prikázaní
Hovorí, aby sme očakávali prenasledovanie pre Jeho meno (Mt 10:22)Sľubuje nám ten najlepší život teraz
Prináša rozdelenie, ak je to nevyhnutné (Lukáš 12:49-53)Propaguje jednotu a toleranciu za
každú cenu
Vyzdvihuje vôľu Boha Otca (Ján 6:38)Slúži tvojej vôli nad Božiu vôľu
Varuje pred falošnými zázrakmi; vyzdvihuje Božie Slovo (Mt 24:24)Vyzdvihuje znamenia, divy a mystické zážitky nad Božie Slovo
Emócia, skúsenosť a názor sú podriadené zdravému učeniuVyzdvihuje emóciu, skúsenosť a názor
nad zdravé učenie

Prikazuje ti zaprieť seba samého a byť ochotný položiť svoj život pre Boha (Matúš 16:24)

Povzbudzuje ťa, aby si na prvom mieste miloval seba a uspokojil všetky telesné žiadosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                            

                                              

 

 

                                Ktorého nasleduješ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť