...kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi

Ste boli v tom čase bez Krista...
nemajúci nádeje a bez Boha na svete.
Teraz ale, v Kristovi Ježišovi,
vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí,
stali ste sa blízkymi skrze krv Kristovu
.   
                           (Efezanom 2:12.13)

Predo mnou ide auto, ktoré na zadnom skle má tieto slová: Príďte ako nový do nášho tímu! Naše poistenie hľadá superhrdinov! Čítam to a myslím si: Super – zase nič pre teba! Ty nie si žiadny superhrdina, teba nemôžu potrebovať.

Survival of the Fittest je posolstvo darwinizmu. Znamená: Len ten silnejší prežije – slabší musí zomrieť. Dopyt je teda po najlepšom, najsilnejšom, najchytrejšom, alebo po tom, ktorý sa dokáže najlepšie prispôsobiť. – Či sa tento popis hodí na mňa? Vari by som tu mal dobrú šancu? Veľmi o tom pochybujem. Pochybujem však aj o tom, že toto posolstvo je skutočne pravdivé. Lebo existuje mnoho skutočností a pozorovaní, ktoré mu odporujú.

U Boha je všetko inak.
Boh nehľadá hrdinov, nehľadá tých najsilnejších, najkrajších, najbohatších ani najúspešnejších. Pri Ňom má šancu každý! Hľadá slabých, starých, chorých, stroskotaných a zlomených – ale aj silných, bohatých a krásnych. Jednoducho ‒ hľadá každého!       

Dobra sejba

Späť