Kde začína prebudenie

                                                                                                                         prehrať
         
          „Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul,

          a moja modlitba prenikla k Tebe, do Tvojho svätého chrámu.“ (Jon 2:7)


Boh poslal Jonáša kázať ľuďom v Ninive, no Jonáš sa vybral na loď a šiel opačným smerom. Keď ich zasiahla prudká búrka, námorníci začali volať na svojich bohov. Jonáš im však povedal: „Chyťte ma a hoďte do mora, a ono sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami.“ (Jon 1:12)

Zvyšok príbehu poznáte. Nasledovali Jonášovu radu a Pán priviedol „veľkú rybu“, aby Jonáša prehltla. Musím povedať, že Jonáš bol tvrdohlavý. Tri dni a tri noci strávil v bruchu veľryby… obalený morskými riasami… ryby ho plieskali po tvári… neuveriteľná vlhkosť. Napriek tomu odmietal ustúpiť.

Napokon sa Jonáš spamätal. Modlil sa. Tam, v bruchu spomínanej ryby, zažil osobné prebudenie. Jonáš bol pripravený vykonať to, do čoho ho Boh povolal. Boh ho obživil a znovu poveril.

Najprv Boh prebudil Jonáša, potom Jonáš priniesol prebudenie do Ninive. Bolo to preto, že sa nič nemôže stať skrze nás, dokiaľ sa to najskôr nestane nám. Musí to začať u nás.

Ak chceš svoje deti učiť kráčať po Božích cestách, potom sa uisti, že sám po nich kráčaš. Budú počúvať tvoje príbehy pred spaním a minikázne, no tiež budú sledovať tvoj život, aby videli, či žiješ to, čo kážeš. Niektoré veci od nás deti pochytia, iné ich musíme naučiť.

Ak chceš ľuďom, s ktorými pracuješ, povedať o Ježišovi Kristovi, potom sa uisti, že si príkladom Kristovho učeníka.

Prebudenie začína mnou a tebou.

                                     Greg Laurie,     www.evs.sk

Späť