KAM IDEM – KAM IDEŠ


Človek si pre seba
     zvyčajne vyberá
     iba dobré veci
Kde postaviť si dom
V akom povolaní
     míňať svoj čas
Koho si vybrať
     na spoločnú cestu
Mnohé sa vyberá len raz
Na koniec nášho života
     tiež musíme myslieť
Bez výnimky – všetci

Kam idem ... Rozmýšľam
Sú len dve možnosti
Keď telo odchádza
     myseľ sa zahmlieva
a neviem dňa ani hodiny
Kam chcem ísť
K životu večnému
     alebo ku koncu
     odkiaľ niet návratu
Na pekné hrobové miesto
     kde spočívajú
     moji predkovia
Pri kostole blízko
Pôjdem k nim aj ja
Alebo pôjdem
     k môjmu Pánovi
k životu ktorý mi zasľúbil
Tam stretnem sa s Ním
     aj s tými čo išli
     tou istou cestou
Tma a či svetlo
Beznádejný koniec
     alebo radostný začiatok
Vyber si – sú len dve možnosti
Urob dnes ten správny
     rozhodný krok

                    Oľga Adamkovičová

Späť