Jedni druhých bremená neste, tak naplňte zákon Kristov

Jedni druhých bremená neste
 tak naplňte zákon Kristov
.  
                        Galaťanom 6:2


Pri hrobe istého kresťana jeden brat svedčil: „Niesol s nami naše bremená. Bral bremená, ktoré nás tlačili, na svoje srdce.“

To je krásne a zriedkavé svedectvo. Ale prečo sa tak zriedka vyskytuje? Že veriaci majú na srdci bremená – tak to je predsa všade a za všetkých čias. Aké je to krásne, keď niekto z lásky je ochotný spolu niesť takéto bremená. Aké požehnanie z toho vyplýva.

Áno, je to výsada, keď berieme bremená druhých na svoje srdce, a tak uľahčíme srdcu druhých a povzbudzujeme ich. Pre Pána Ježiša to bol „Jeho zákon“, smernica, ktorá Ho viedla, túžba, ktorá Ho poháňala: tým, ktorí pracujú a sú obťažení, odníma ich bremená. A boli to bremená svedomia a srdca, ktoré tým zohnutým odoberal.

Ten, kto už trochu zažil, aké je požehnané brať na seba bremená druhých – ako to len Pán Ježiš v dokonalosti robil a môže robiť – ten Mu v tom bude chcieť byť stále podobnejším!

         GBV:  Pan je blizko

Späť