Chyby v myslení

  • Mýlite sa, keď si myslíte, že po smrti je všetkému koniec. Boh nestvoril človeka ako nejaké zviera. Po smrti sa síce telo človeka rozkladá, ale „duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal“ (Kazateľ 12:7).
  • Mýlite sa, keď tvrdíte: Môj slušný život ma obráni pred Božou spravodlivosťou. V Biblii je napísané: „Lebo všetci zhrešili a nedosahujú slávy Božej“ (Rimanom 3:23).
  • Mýlite sa, keď sa spoliehate na ľudí, ktorí sa budú po vašej smrti za vás modliť. „Nikto nijakým činom nemôže vykúpiť brata, nemôže dať Bohu jeho výkupné“ (Žalm 49:8). Ak zomriete vo svojich hriechoch, s nimi aj vstanete.
  • Mýlite sa, keď hovoríte: Boh je dobrý, odpustí všetkým ľuďom. Boh je svätý a spravodlivý, „ktorý však nijakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť...“ (2. Mojžišova 34:7).

Boh je tiež láska. V Osobe Svojho Syna prišiel na zem ako človek Ježiš Kristus. Tento bezhriešny človek zomrel na kríži, aby pykal za hriechy všetkých tých, ktorí v Neho veria. Choďte k Nemu práve takí, akí ste! Uverte, že aj pre vás niesol trest za vaše hriechy! Prijmite milosť, ktorú vám Boh chce preukázať! Vykúpenie vás skutočne nič nestojí, pretože Ježiš Kristus Svojou smrťou zaplatil plnú cenu.

   GBV, Dobrá sejba

Späť