Choré srdce !

                                                                                              prehrať svedectvo

Vaše srdce je choré! Máme podozrenie na zúženie koronárnych tepien. Je potrebné urobiť CT koronarografiu, ktorá poskytuje vysokokvalitný 3D obraz srdca a koronárnych ciev, a ak sa náš predpoklad potvrdí, budete musieť absolvovať koronarografické vyšetrenie.”  Takáto správa z úst lekára nepoteší.

Nedostatok krvi v oblasti za zúžením a nedostatok potrebných látok ňou prenášaných spôsobuje bolesť na hrudi - najskôr pri námahe a neskôr aj v pokoji. V prípade úplného uzáveru cievy spôsobí infarkt  až odumretie časti srdcovej svaloviny,” pokračoval.

Ako pacient, ktorý potrebuje koronarografické vyšetrenie, som sa dostal do poradovníka čakateľov. Známi ma varovali, že čakacia doba trvá aj 6 mesiacov.

Dočkal som sa termínu nástupu na zákrok. Práve v deň, keď mi bola doručená pozvánka, som si čítal Božie Slovo. V knihe Józua 2 kapitola 11 b verš stálo: Józua 2:11b  ”Lebo len Hospodin, váš Boh, je Bohom na nebesiach hore i na zemi dole.

Pred nástupom do nemocnice som sa modlil a všetko s dôverou odovzdal Pánu Ježišovi.

Pri registrácii v nemocnici som sa snažil o vybavenie samostatnej izby, alebo izby maximálne pre dvoch.  Z jednej dávnejšej hospitalizácie som mal zlú skúsenosť. Odpoveď personálu však bola nie! Umiestnili ma na izbe pre troch.

Tak som si sám v sebe povedal: „No super, dobre to začína.” Pán sa ma ale hneď spýtal: „Ideš sa liečiť, alebo rekreovať?“ Tak som si vravel: “Veď áno... áno. Rozumiem Pane.

Začal som si pripravovať modlitebné prianie: „Pane ale nech  je to posteľ na kraji. Pri stene, alebo pri okne. Daj, nech nie som v strede.” Predsa - aspoň kúsok súkromia.

Či sa mi len uľavilo, keď ma sestra dala na posteľ pri okne! Tešil som sa a ďakoval Bohu, ale len do momentu, keď prišiel izbový lekár a povedal, že mám byť v strede. A bolo po vďake. Keď som začal konfrontovať moje postoje a očakávania – ľudské – nie tie Božie, bol som zo seba samého sklamaný.

2 Korintským 6:12  ”Nie ste sovrení v nás, ale ste sovrení vo svojich vnútornostiach.

Evanj. Preklad:2 Korintským 6:12 “Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno.

Pán Boh ma hneď správne nasmeroval, a poslušne som kráčal k strednej posteli.

Zoznámili sme sa. Cyril, ujo vo veku 76 rokov a z druhej strany Dušan, asi 55 rokov.

Ujo Cyril nám rozprával príhody zo života. Snažil sa byť vtipný a zabávať nás. Bol som však veľmi smutný! Svoje príbehy a životné skúsenosti totiž prepletal škaredými slovami, zlorečením a znevažovaním Božieho mena. Dušan takmer nereagoval – mal spoločníka, svoj mobil.

Modlil som sa, ako sa prihovoriť ujovi Cyrilovi. Keď sme zostali na izbe sami, spýtal som sa ho, či verí v Boha. Povedal, že je katolík a že verí. Vypytoval som sa teda, prečo tak škaredo rozpráva, a hovoril som o hriechu brania mena Božieho nadarmo. Začal argumentovať čím sa len dalo, a možno celý svetby bol schopný postaviť pred súd. Vykaním sa ma spýtal: “Vy ste farár?” Odpovedal som, že nie, a ako sa dalo, povedal som mu o sebe a o Božej milosti v mojom živote. Na to povedal, že už nebude škaredo rozprávať. Dodržal to. Snažil som sa s ním pokračovať v rozhovore, ale videl som, že tadiaľ cesta nevedie.

Prišiel ďalší deň – deň môjho zákroku. Poznáte to čakanie? Kedy? Kedy už pôjdem? Dušan už bol po zákroku koronarografie, ja som stále čakal. Potom som pochopil, prečo to Pán Ježiš takto zariadil.

Pred výkonom sa ma sestrička opýtala: „Bojíte sa?“ S istotou som odpovedal, že nie, a vydal som krátke svedectvo kto som, s kým žijem a Komu som vydal svoj život a dôveru. Súhlasne prikývli – boli dve a čakali sme na lekára. V duchu som sa modlil: “Pane nech mi robia zákrok cez ruku.” Keď som videl Dušana, ako sa do druhého rána nesmel pohybovať a celý hygienický servis bol v rukách zdravotného personálu, nebolo mi to jedno....

Po zákroku musíte v priebehu 2 hodín vypiť 2 litre nechutného čaju, aby z Vás vyplavil kontrastnú látku. Zabráni sa tak poškodeniu obličiek.  Prosil som Pána, nech ma aspoň tohto ušetrí. Neviem, čo v tomto momente prevažovalo, či moja pýcha a pokorenie sa, alebo hrozba, že budem vyše 20 hodín len nečinne ležať.

Nato sa sestričky medzi sebou rozprávali: „Ako pripravíme pacienta?“ “Určite cez ruku,” vraví jedna a dodala,  “máte veľmi dobrého lekára, ktorý Vás bude robiť. Je jeden zo špecialistov, ktorý robí zákrok cez ruku – cez zápästie.“ “Ach Pane,” vravel som si,  “predsa si ma vypočul.” Vošiel lekár, pozdravili sme sa, a že ideme na to.

Dovolil som si ich zastaviť a poprosil som o krátky čas, aby som im požehnal. Súhlasili. V miestnosti, kde bol relatívny hluk, bolo počuť stroje, nejakú hudbu, a vedľa v miestnosti za veľkým oknom ich kolegov lekárov, som povedal: “Pán doktor, podajte mi ruku.” Tak som ho držal, sestričky sa k nám postavili a Pán Boh mi dal modlitbu žehnania, prosieb a vďaky. Do miestnosti doslova vstúpil Pán Slávy, Pán Pánov a Kráľ Kráľov. Bol to mocný okamih! Chválil som Pána, že ON je víťaz, JEMU patrí česť a sláva. Súhlasne na to povedali AMEN.

Nato lekár povedal: “Tak, už teraz je to dobre a to sme ani nezačali.Veľmi som bol vďačný. A pustil sa do práce. Po zavedení katétra do žily mi lekár povedal, že najhoršiu časť mám za sebou.

Ale nebola to pravda. Po nejakom čase som dostal nečakanú reakciu, ktorá všetkých prekvapila. Zákrok musel byť prerušený. V živote mi nebolo tak zle, ako v tom momente. Vedel som, že asi nikdy v celom mojom živote- sa toľko ľudí nemodlilo za mňa, ako vtedy,  a že Pán ma držal. Strácal som sa, tak nasadili injekcie, kyslík, infúziu, privolali pomoc... Bol to hrozný pocit. Videl som všetko – celý môj život.... V duchu som sa modlil: “Och Pane, už odchádzam, ale prosím pozhovej mi, ešte som nestihol všetko dokončiť, prosím”.

Tak ako to je aj  v 116. Žalme:

Milujem Hospodina, lebo Hospodin počul môj hlas, moje pokorné prosby.

2  Lebo mi naklonil svoje ucho, a preto ho budem vzývať vo svojich dňoch.

3  Boli ma obkľúčili bolesti smrti, a našli ma úzkosti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.

4  Ale som vzýval meno Hospodinovo a vravel som: Prosím, ó, Hospodine, vysloboď moju dušu!

5  Hospodin je milostivý a spravodlivý, a náš Boh sa zľutováva.

6  Hospodin ostríha prostých. Bol som zbiedený, a pomohol mi.

7  Navráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin ti učinil dobrodenie.

8  Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, moje oko si zachránil od slzy, moju nohu od klesnutia.

9  Budem chodiť pred Hospodinom v zemi živých.

10  Uveril som, preto som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.

11  Ja som povedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.

12  Čím sa odplatím Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia, ktoré mi učinil?!

13  Vezmem kalich mnohonásobného spasenia a budem vzývať meno Hospodinovo.

14  Splním Hospodinovi svoje sľuby, splním pred všetkým jeho ľudom.

15  Drahá je v očiach Hospodinových smrť jeho svätých.

16  Prosím, ó, Hospodine, lebo ja som tvoj služobník, som tvoj služobník, syn tvojej dievky; rozviazal si moje putá.

17  Tebe budem obetovať bitnú obeť chvály a budem vzývať meno Hospodinovo.

18  Splním Hospodinovi svoje sľuby, splním pred všetkým jeho ľudom,

19  vo dvoroch domu Hospodinovho, prostred teba, Jeruzaleme. Hallelujah!”

 

Hrôza pomaly ustupovala. Nato mi lekári povedali: „Máte kritické zúženie srdcových ciev, jedno až do 80% bloku a druhé do 50%, na dvoch miestach. Čoho prejavom je zrejme aj táto nepríjemná reakcia srdca – stav sa dá prirovnať infarktu, čo sa týka prejavov. Našťastie ste prišli zavčasu. Mnohí to pred Vami, už žiaľ nestihli... Keďže je tam poškodenie, vykonáme angioplastiku.

Ďalej som bol pod Božím dohľadom vydaný šikovným rukám - zručným asistentom a lekára, ktorí za pomoci modernej diagnostiky najprv zmonitorovali miesta zúženia, a po krátkej konzultácii kontrastných röntgenových snímok rozhodli, kde aplikovať tzv. stent. To je platinová mriežka dopravená na malom balóniku – do cievy, kde potom po nafúknutí balónika zostane natrvalo roztiahnutá a vystuží zúžené miesto cievy, ktoré sa znova otvorilo a spriechodnilo.

Po skončení oboch zákrokov som nahlas ďakoval Bohu a aj im. Napriek všetkému, bolo to pre mňa veľmi príjemné prežitie s Pánom Ježišom, a ďalšia skúsenosť s NÍM, za ktorú HO môžem len chváliť a velebiť, lebo nesmierna je JEHO milosť voči mne a vernosť Hospodinova je naveky.

Keď som sa vrátil domov, celý zážitok mi pripomenul jeden text Biblie o ľudskom srdci. Božie Slovo hovorí o srdci veľmi často – nemyslí tým srdcový sval, ale ešte o niečo dôležitejší ORGÁN nášho života  - naše vedomie – svedomie – myseľ – dušu? Neviem to pomenovať celkom presne, pretože toto „SRDCE“ sa nedá diagnostikovať röntgenovým žiarením, ani počítačovou tomografiou. Je totiž nehmotné -  DUCHOVNÉ.

Božie Slovo v tomto texte hovorí:

Príslovia 4:23  ”Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život.”

Tak ako som si to svoje svalnaté srdce málo chránil pred škodlivým cholesterolom, stresom a nadmernou záťažou, veľmi podobne môžem zanedbávať centrum svojho života – svoje duchovné srdce.

Boh o ňom tvrdí, že z neho pochádza život. Vážne konštatovanie. Život máme všetci iba jeden. Najdôležitejšia je jeho kvalita. Zanedbávanie tejto kvality sa môže skončiť katastrofou: rozpadom vzťahov, nenávisťou, zúfalstvom či stratou zmyslu života, a čo je najhoršie stratou obecenstva so živým Bohom.

Späť