Byť posvätený v pravde

„Neprosím, aby si ich vzal zo sveta,
ale aby si ich zachoval od zlého.
Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.“ 

Evanjelium podľa Jána 17:15.17

Tu čítame o dvoch veciach, za ktoré sa za nás Pán Ježiš modlí. Modlí sa, aby nás Otec zachoval od zlého. Podobne sa modlí, aby nás Otec posvätil v pravde, ktorá je Jeho Slovom.

Pán Ježiš hovorí, že svet nenávidí všetkých, ktorým dal Jeho Slovo. Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta.“     (J 17:14)

Tu sa núka myšlienka, že Pán Ježiš sa musel modliť za to, aby sme z toho nebezpečného sveta boli vzatí. Ale to vôbec nerobí! On svojich veriacich tu na tomto svete potrebuje.

Preto Otcovi hovorí: „Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta.“ (J 17:18)

Akoby sa ľudia dostali k spaseniu, keby Pán Ježiš svojich učeníkov nevyslal so zvesťou? Preto sa nemôže modliť za to, aby sme boli oslobodení od utrpení a nebezpečenstiev, ktoré nám tento svet prináša. Ale prosí, aby sme boli zachovaní od zlého!  A keď sa Pán Ježiš modlí, tak je aj vypočutý.

„Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.“

Toto nám ukazuje, aké rozhodujúce je pre nás kresťanov žiť v Božom Slove. Byť posvätení v pravde znamená, že náš život patrí Bohu. To je správny zdroj. V ňom a z neho žijeme a musíme ho priniesť aj iným.

Musíme ďakovať za takúto modlitbu! Ale zároveň musí byť pre nás jasnou Božou rečou o tom, aké je nebezpečné, keď sa kresťan vzdiali od Božieho Slova!

Modli sa aj sám, aby si bol posvätený v pravde tak, ako sa za teba modlí Pán Ježiš!

                   Øivind Andersen

                  

Späť