BUĎME POŽEHNANÍM

 

Skúsme byť požehnaním

pre niekoho

     kto potrebuje

     pomoc našu

Hoc iba pár slov

     láskyplných

alebo kúsok nášho

     prevzácneho času

Vystretú ruku

     úsmev povzbudivý

Aj spoločná modlitba

     či pohľad nahor

     niekedy robí divy

 

Dnes rozdávajme

     z toho požehnania

     čo dostali sme aj my

     -od nášho Pána

Pramienkom vlahy skúsme byť

     pre tých čo cítia sa suchí

a kúskom chleba pre hladných

 

Sledujme pred sebou

     šľapaje Pána Ježiša

Vo viere odvážne

     kráčajme za Ním

A potom aj my pre iných

     budeme požehnaním

 

                       Oľga Adamkovičová 

    

Späť