Božia múdrosť

                                                                                         prehrať
„Uvaľ na Hospodina svoju cestu,
 dúfaj v Neho a On vykoná.“ (Ž 37:5)

 

Poznať Božiu vôľu je najväčšia zo všetkých múdrostí. Život uprostred Božej vôle vylučuje akúkoľvek falošnosť náboženstva a dáva pečať skutočnej úprimnosti našej služby Bohu. Môžeš mať toho veľa a byť nešťastný, ak si mimo Božej vôle; ale môžeš mať toho málo, ale pokoj v srdci, ak si v Božej vôli. Môžeš byť zúfalo bohatý a slávny mimo Božej vôle, ale môžeš mať radosť vo svojej anonymite, ak si v Božej vôli. Môžeš trpieť vo svojom dobrom zdraví, mimo Božej vôle; ale môžeš byť šťastný uprostred utrpenia, ak si v Božej vôli. Môžeš byť nešťastný a porazený uprostred pochvaly, ak si mimo Božej vôle, ale môžeš zažívať rozvahu a pokoj uprostred prenasledovania, pokiaľ si v Božej vôli. Biblia odhaľuje, že Boh má plán s každým životom a že ak žijeme v neustálom spoločenstve s Ním, On nás upriami a povedie v napĺňaní tohto plánu.

Modlitba dňa

Vo všetkom, čo robím, musí byť Tvoja vôľa v mojom živote prvoradá. Ako Tvoje dieťa Ti dôverujem, že ma povedieš.

              Billy Graham, www.evs.sk

Späť