Božia blízkosť

Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám.  
                                  Jakob 4:8

Keď ide o záchranu hriešnych ľudí, sám Boh urobil ten prvý krok. Prišiel k nim vo Svojom Synovi, aby im ponúkol Svoju milosť. Odvtedy, ako Pán Ježiš vykonal na kríži dielo vykúpenia, prichádza každý, kto v Neho verí, do urovnaného vzťahu k Bohu.

V dnešnom verši je však poradie obrátené, pretože sa vzťahuje na kontakt veriaceho s jeho Bohom. Jakob nás vyzýva: „Priblížte sa Bohu!“ Vyjadrené inými slovami: hľadajte spoločenstvo s Bohom a denne žite v Jeho blízkosti! Naše srdcia majú smerovať k Nemu, aby sme žili v závislosti na Ňom a v dôvere v Neho.

Preto je taký dôležitý pravidelný kontakt v modlitbe s naším Bohom a Otcom. Prístup k Nemu je nám vždy otvorený. Môžeme Mu odovzdať všetky svoje starosti. Chce nás viesť po Svojej ceste krok za krokom. Od Neho dostaneme múdrosť, aby sme sa v životných situáciách vedeli správne orientovať.

Ak hľadáme Jeho blízkosť, On sa k nám priblíži. Potom zažijeme vo všedných dňoch Jeho prítomnosť a podporu. Jeho blízkosť nám dá uprostred ťažkostí a nebezpečenstva odvahu, dôveru a radosť. Pretože je pri nás, môžeme byť pokojní aj v životných búrkach. Okrem toho Jeho prítomnosť udržiava naše svedomie bdelým a plní naše srdce dôverou v Boha. Nie je to veľká milosť?

           Dobrá sejba 2022, 2.8.2022

Späť