Boh nás učí, ako spoznáme Jeho hlas

Tí, ktorí skutočne poznajú Boha, sa naučili rozpoznať Jeho hlas medzi všetkými ostatnými. On chce, aby si si bol stopercentne istý, že sa s tebou túži rozprávať.

Nie je to tak dávno, čo mi Pán ukázal, ako stále pochybujem, že som počul práve Jeho hlas prihovárať sa mojej duši. Och, viem, že môj Pán ku mne hovorí a že každá ovca pozná svojho Pastiera po hlase, no ja som si nebol istý, či som vôbec schopný počuť Ho. A tak som trávil veľa času „kontrolou“ toho hlasu, ktorý som vo svojom vnútri počul. Veď neustále k nám prichádza nespočetné množstvo rôznych hlasov, tak ako dokážeme rozpoznať práve ten Boží?

Som presvedčený, že tí, ktorí chcú počuť Hospodinov hlas, bezpodmienečne potrebujú tri dôležité veci:

  1. Neotrasiteľnú istotu, že Boh chce s tebou hovoriť. Pán túži, aby si poznal Jeho hlas, pretože potom môžeš plniť Jeho vôľu. To, čo ti Boh povie, nikdy nepresiahne hranice, určené Písmom.
  2. Dostatok času a ticho. Musíš byť ochotný zavrieť sa s Pánom do svojej komôrky a všetky ostatné hlasy nechať utíchnuť.
  3. S vierou žiadať o čokoľvek. Nič nezískame od Boha (vrátane schopnosti počuť Jeho hlas), pokiaľ naozaj neveríme, že On nám vie zjaviť svoje myšlienky a vie nás urobiť schopnými porozumieť Jeho dokonalej vôli.

V Evanjeliu podľa Lukáša Ježiš povedal: „Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?“ (Lk 11:11). Ak teda požiadaš svojho nebeského Otca, aby k tebe prehovoril, hádam si len nemyslíš, že by namiesto toho dovolil diablovi, aby sa k tebe priblížil a oklamal ťa.

Boh sa nám predsa nevysmieva! Nedovolí diablovi, aby ťa zavádzal a klamal. Keď hovorí Boh, nastane pokoj - a satan nikdy nedokáže tento pokoj sfalšovať. Keď si spoznal Boží hlas v tichu a pokoji, On sám to potvrdí istotou, ktorá sa nikdy nevytratí. Môžeš ísť aj tisíckrát znovu k Bohu a On ti dá vnímať Jeho slovo a Jeho uistenie - pretože Jeho slovo je pravdou.

                                                                          David Wilkerson,  Boh je verný

Späť