Boh je tu


„[Hospodin] uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany“ (Ž 147, 3).   prehrať
 

Luciu s dvoma dcérami mali onedlho vysťahovať z domu. Hoci verila, že Boh im môže pomôcť, nevedela ako. Pýtala sa:

„Kde si, Bože?"

Cestou na súd sa modlila a prosila o Boží zásah. Odrazu z rádia zaznela pieseň, ktorej slová „Boh je tu! Tešte sa, skrúšení srdcom,“ upútali jej pozornosť. Je to Božie uistenie, po ktorom tak túžila?

V súdnej sieni si Lucia vypočula rozhodnutie sudcu a podpísala právne dokumenty. A Boh mlčal. Keď vyšla z budovy a odomykala auto, zastala pri nej dodávka.

„Pani,“ oslovil ju vodič, „počul som vaše svedectvo v súdnej sieni a verím, že Boh chce, aby som vám pomohol.“ Skontaktoval ju s jednou ženou z miestneho cirkevného zboru, ktorej sa podarilo spojiť so zúčastnenými stranami. Výsledok nového procesu bol ten, že Lucia a jej dcéry mohli zostať vo svojom dome.

„Kde je Boh?“ Odpoveď znie: „Priamo tu.“ Jedným zo spôsobov ako pracuje je, že si používa kresťanov, ktorí pokračujú v Ježišovej práci – uzdravujú skrúšených srdcom a obväzujú ich rany  (Ž 147, 3).
 

Boh je tu, pri tebe stojí.
Boh je tu, On rany hojí.
Boh je tu a Jeho ruka
na pomoc je napriahnutá.


Myšlienka:
Ak milujeme Boha, budeme slúžiť ľuďom.

 

Zdroj:  Chlieb náš každodenný

Späť