Ako bojovať s obavami

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. (1Pt 5:7)

Žalm 56:4 hovorí: „V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam.“

Všimni si, že nehovorí: „Nikdy nebojujem so strachom.“ Strach sa objaví a boj sa začína. Biblia nepredpokladá, že skutoční veriaci nebudú mať žiadne obavy. Namiesto toho nám hovorí, ako s nimi bojovať, keď nás prepadnú.

Napríklad 1Pt 5:7 hovorí: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ Nehovorí, že nikdy žiadne obavy nepocítiš. Nie. Hovorí, že keď ich máš, prenechaj ich Bohu. Keď blato zafŕka čelné sklo na tvojom aute a ty dočasne stratíš výhľad na cestu a začneš strácať smer, vtedy zapni stierače a umy čelné sklo vodou z ostrekovačov.

Takže moja odpoveď osobe, ktorá sa vyrovnáva s pocitmi úzkosti každý deň, znie: je to viac-menej normálne. Aspoň pre mňa, už od mojich rokov dospievania. Otázkou však je: Ako s nimi bojovať? Odpoveď je: zápasme s obavami bojom proti nedôvere a bojom za vieru v budúcu milosť. Spôsob, ako bojovať tento „dobrý boj“ (1Tim 6:12; 2Tim 4:7), je taký, že premýšľame nad Božími uisteniami o budúcej, prichádzajúcej milosti a žiadame o pomoc Jeho Ducha .

Stierače na aute sú Božie zasľúbenia, ktoré očisťujú blato nedôvery. Čistiaci prostriedok v ostrekovačoch je pomoc Ducha Svätého. Zápas o oslobodenie od hriechu sa bojuje „Duchom a vierou v pravdu“ (2Tes 2:13).

Práca Ducha a Slovo pravdy – toto sú veľkolepí stavitelia viery. Bez zjemňujúcej práce Ducha Svätého, stierače Slova iba nahrubo poškriabu chumáče neviery, vďaka ktorým nevidíme jasne. Oboje je nevyhnutné. Duch aj Slovo. Čítame Božie zasľúbenia a modlíme sa o pomoc od Jeho Ducha. A tak ako sa čelné sklo očisťuje, tak aj my môžeme vidieť blaho, ktoré pre nás Boh naplánoval (Jer 29:11). Naša viera rastie, je silnejšia a vybočenia vplyvom obáv sú vyrovnané.

John Piper,  zdroj:  www.evs.sk

Späť