AK PATRÍŠ PÁNOVI

Buď pokornejší

Pred Bohom

Pred blížnym svojím

Nedvíhaj v pýche

     privysoko hlavu

Neznamenáš viac

     ako ten

     kto pri tebe stojí

 

Buď odvážnejší

Ak vidíš že zlé sa deje

     nemlč lež zabojuj

Neupadaj do beznádeje

Pamätaj nie si sám

Blízko je pri nás

     Ježiš náš Pán

On posilňuje

On slabých dvíha

On – v každej chvíli

     naša je sila

 

Buď obetavejší

Nemysli vždy iba

     na vlastné dobro

Spomeň si ako na kríži

     umieral za nás

     Pán Ježiš nevinný

Nemyslel vôbec na seba

     len na naše viny

 

Vďaku Mu vzdávajme

     za to každodenne

a buďme ako On

     pokorní odvážni

     a aj obetaví

Nech svet vidí na nás

     že chceme tiež aj my

byť soľou zeme

     a svetlom sveta

Vždy v Láske Pánovej

Inak sa to nedá

                      Oľga Adamkovičová  (22.1.2023)

Späť