AJ ON

 

Aj On tým prešiel

Aj Jeho zradili

     opustili a sklamali

Až zostal celkom sám

Preto nám rozumie

Preto sa k Nemu

     utiekať môžeme

Preto On vždycky

     pomôcť môže nám

 

Ja verím tomu

Môžeš veriť tiež

Aj keď ťa všetci

     sklamú opustia

     On nezradí ťa

Náručie pre teba

     vždy má otvorené

U ľudí nikoho

     takého nenájdeš

 

Človek je tvorom

     nespoľahlivým

Chýba mu pokora

Chýba mu láska

     k Bohu aj k blížnemu

Chýba mu múdrosť

     Božieho slova

 

Preto sa k Nemu len

     vo viere utiekam

Keď mi je najťažšie

     ku Nemu volám v nádeji

Len On mi pomôže

Lebo zlé na zemi

     rovnako zažil On sám

 

             Oľga Adamkovičová

Späť