3 dôvody, prečo skoncovať so sťažovaním sa

Sťažovanie sa je vo svete univerzálnym platidlom. Takmer bez výnimky prepája najbežnejšie situácie.

Platíte v potravinách? Len si zašomrite nad tým, aké je vonku chladné alebo horúce počasie, a pokladník sa k vám rýchlo pridá. Nalievate si v práci do hrnčeka firemnú kávu? Poukážte na to, aká je dnes slabá alebo silná, a vaši kolegovia súhlasne hlavami prikývnu. Meškáte na večierok? Reptajte na premávku a každý hosť prispeje svojím lamentovaním nad zápchami.

Športoví fanúšikovia hromžia nad chybami rozhodcov, matky nad vysokými cenami potravín a zamestnanci nad kvalitou papierových utierok na záchodoch. Zdá sa, že neexistuje nič, na čo by sme sa nemohli sťažovať, a nikto, kto by sa k nám v tejto veci nepridal.

Ako kresťania vieme, že by sme sa nemali sťažovať. Počas nedeľnej besiedky by deti mohli zakaždým citovať Pavlovo nariadenie: „Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania.“ (Filipským 2:14)

Ale možno si len nie sme vedomí dôvodov, prečo by sme mali byť spokojní. Pavol pripája k tomuto príkazu prekvapujúcu motiváciu: „…aby ste boli bez úhony a úprimní ako bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.“ (Filipským 2:15)

Boh chce, aby sme sa prestali sťažovať z dôvodu evanjelizácie.

Keď sa každý sťažuje, osoba, ktorá tak nerobí, vyčnieva. Vo svete, kde je súčasťou bežnej konverzácie šomranie nad počasím a stavom vozoviek, spokojný kresťan svieti žiarou evanjelia.

Ježiš povedal: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 5:16). Keď sa odmietame zúčastniť firemnej „bedákajúcej“ párty, verejne tým vyvyšujeme Krista tromi spôsobmi:

     1. Dosvedčujeme, že Boh je dobrý.

Väčšina z nás by svojim blížnym povedala, že Boh je dobrý. Avšak naše nespokojné šomranie je v rozpore s tým, čomu veríme. Jazyk používame na dobrorečenie a preklínanie. „Bratia moji, to nemá tak byť!“ (Jakub 3:10)

Podrobenie sa Kristovi radikálne mení naše pochopenie sveta, pretože vieme, že Boh stvoril všetky veci pre naše dobro a svoju slávu (Rimanom 8:28). Vieme, že odpočívame v Jeho láske a zjednotení s Ním (Rimanom 8:38-39). Vieme, že nám bola daná životne dôležitá pomoc Jeho Svätého Ducha (Filipským 2:13). Už viac nie sme ako neveriaci hundroši.

Boh je dobrý, či sme bohatí alebo chudobní, sýti alebo hladní, na dovolenke alebo v dlhoch. Ako Kristom vykúpení môžeme využiť každú príležitosť na dosvedčenie našej oddanej dôvery v Božiu nemennú dobrotu.

     2. Dosvedčujeme neotrasiteľnú nádej.

Keď Jóba povzbudzovala manželka, aby sa rúhal Bohu za utrpenie v jeho živote, on odvetil: „Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať?“ Jeho bezhriešnou reakciou Jób dosvedčil svojej manželke vieru v Božie zámery, či už sa vonkajšie okolnosti javia ružovo alebo pochmúrne.

Rovnako ako naši neveriaci spolupracovníci a priatelia zažívame podobné trápenia každodenného života. Ak prší počas nášho víkendu, prší aj počas ich víkendu. Avšak ako Božie deti rozumieme, že Boh má väčšie zámery s neočakávanými búrkami.

Všetko, čo sa v našich životoch stane, je pripravené Bohom, aby nás urobil podobnejšími Kristovi (Rimanom 8:28-30). Preto by nás nemala prekvapiť Petrova výzva, aby sme sa z našich súžení radovali (1. Petra 1:6). Narušené vzťahy, finančný tlak alebo fyzická choroba nie sú príjemné veci. Avšak naša spokojnosť spočíva v skutočnosti, že Boh si toto všetko používa, aby vykonal neoceniteľné dielo v našich dušiach: niečo, čo je trvácnejšie viac ako zlato.

     3. Dosvedčujeme skutočnosť hlbšej reality.

Ak sú naše rozhovory s neveriacimi naplnené drobnými životnými nepríjemnosťami, konáme ako svet. Napriek tomu, že si nemyslíme, že státie v rade v potravinách je najdôležitejšou vecou na svete, naše prenikavé sťažnosti potvrdzujú opak.

Predstav si svoj typický deň mínus sťažovanie sa: žiadne stony nad počasím, žiadne škrípanie zubami nad šéfom alebo deťmi, žiadne povzdychy nad zaneprázdnenosťou. Mnohým z nás to ušetrí mnoho času. Čo keby sme ho využili na rozhovor o Kristovi?

Bratia a sestry, prestaňme sa sťažovať. Nech k našej spokojnosti, ktorá je veľkým ziskom (1. Timoteovi 6:6), prispeje aj večná spása našich blížnych.

Megan Hill,   www.pravdavlaske.sk

 

Späť